Menu overslaan

Duurzaam Wijkcontract Klein Zwitserland

Het 7e Duurzame Wijkcontract, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de gemeente Elsene.

Wat is een duurzaam wijkcontract?

Het duurzaam wijkcontract is een actieplan, beperkt in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de bewoners van een Brusselse wijk. Het bevat een programma van maatregelen die met een bepaald budget moeten worden uitgevoerd om de leefomgeving van een wijk te verbeteren.

De projecten die in het kader van de duurzame-wijkcontracten worden uitgevoerd, zijn hoofdzakelijk gericht op cruciale behoeften op het gebied van de bouw of renovatie van woningen, sociale samenhang, de bouw van lokale infrastructuren (sociaal-culturele en sportruimten, wijkhuizen, culturele centra), het herstel van openbare ruimten, de verbetering van het leefmilieu en de sociale gemengdheid in de wijken. Zij ondersteunen ook bepaalde economische of commerciële activiteiten.

Op sociaal-economisch vlak worden talrijke acties uitgevoerd ten behoeve van kwetsbare personen, werkzoekenden, enz. Deze acties dragen ook bij tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijven die werken rond sociale integratie, nieuwe banen in de bouw, enz.

Dankzij een participatiemechanisme worden de bewoners, verenigingen en gemeenten nauw betrokken bij de verschillende projecten die in het kader van elk programma worden uitgevoerd, vandaar de naam "contract".

Daarnaast worden in elk programma ook maatregelen opgenomen met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen, maar ook om de ontwikkeling van voorbeeldprojecten op het gebied van energiebesparing, water- en biodiversiteitsbeheer, afvalbeheer, enz. te verwezenlijken

Meer informatie: quartiers.brussels

Het toepassingsgebied

Dit gebied wordt begrensd door de Generaal Jacqueslaan, de Kroonlaan, de Boondaalsesteenweg, de Brillat-Savarinlaan en de Adolphe Buyllaan.

Map van het toepassingsgebied

Het DWC-buurthuis

De antenne van het Duurzaam Wijkcontract Klein Zwitserland is bedoeld als een plek voor informatie en uitwisseling tussen het projectteam en omwonenden: er wordt belangrijke informatie aangeplakt en het DWC-team is van tijd tot tijd aanwezig.

Adres: Herfstraat 38.
Het kantoor is elke woensdag geopend van 12.30 tot 18.00 uur.

Volg DWC Klein-Zwitserland op Facebook !

Volg het nieuws over het Duurzaam Wijkcontract Klein-Zwitserland via de aan het project gewijde Facebookpagina: CQD Petite Suisse / DWC Klein-Zwitserland.

Zit je niet op social media? Geen zorgen, nuttige informatie en nieuws van het DWC zal ook worden doorgegeven via posters en flyers, verkrijgbaar bij het Buurthuis.

Schrijf je in op onze newsletter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Duurzaam Wijkcontract Klein-Zwitserland via deze link : eepurl.com/ilc4yj

Nieuws

Januari 2024

Start van de implementatiefase van het DWC-programma.

Augustus 2023

Vergadering van de overlegcommissie

De vergadering van de overlegcommissie is gepland op 23 augustus 2023 in het gemeentehuis.

Juni - Juli 2023

Openbare raadpleging van 15 juni tot 14 juli 2023

Het volledige DWC-dossier, dat het programma, de acties en de projecten omvat, kan ter plaatse worden geraadpleegd :

  • Maandag tot vrijdag: tussen 9.00 en 12.00 uur bij het gemeentebestuur - dienst Stadsvernieuwing- Elsensesteenweg 168 ;
  • Elke woensdag van 12.30 tot 18.00 uur of op afspraak van 18.00 tot 20.00 uur in de wijkantenne, Herfststraat 38.

Het volledige bestand kan ook gedownload worden in elektronisch formaat.

Technische uitleg over het dossier kan verkregen worden bij de gemeente 's morgens tussen 9u en 12u of op afspraak per telefoon op 02.643.59.90 of per e-mail op stadsvernieuwing at elsene punt brussels.

Opmerkingen en klachten over dit dossier kunnen tot uiterlijk 14 juli 2023 naar het volgende adres worden gezonden :

  • schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene
  • via email : enquetepublique at ixelles point brussels
  • mondeling, tijdens het openbaar onderzoek, aan de daartoe aangewezen ambtenaar van het gemeentehuis, 's morgens tussen 9u en 12u.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bij het college van burgemeester en schepenen een schriftelijk verzoek indienen om gehoord te worden door de overlegcommissie. De volgorde waarin het dossier door het overlegcomité zal worden behandeld, is op aanvraag verkrijgbaar bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, 15 dagen voor de vergadering van het comité.

Juni 2023

Algemene Vergadering

Maandag 12 juni 2023 - 18.30 uur in de Rotonde de la plaine de la Petite Suisse.

Het ontwerpbureau presenteert het geplande programma als onderdeel van de DWC, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de openbare raadpleging.

Downloadbare documenten

Informatie Duurzaam Wijkcontract Klein-Zwitserland
Viaductstraat 133 - 1050 Brussel
Projectleider: Déborah WILLEMS
Tel. 02.643.59.90
E-mail: stadsvernieuwing at elsene punt brussels

Zie ook : dienst Stadsvernieuwing

Laatste verandering: 2023-08-04 09:32:55