Menu overslaan

Duurzaam Wijkcontract Klein Zwitserland

Het 7e Duurzame Wijkcontract, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de gemeente Elsene.

Wat is een duurzaam wijkcontract?

Het duurzaam wijkcontract is een actieplan, beperkt in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de bewoners van een Brusselse wijk. Het bevat een programma van maatregelen die met een bepaald budget moeten worden uitgevoerd om de leefomgeving van een wijk te verbeteren.

De projecten die in het kader van de duurzame-wijkcontracten worden uitgevoerd, zijn hoofdzakelijk gericht op cruciale behoeften op het gebied van de bouw of renovatie van woningen, sociale samenhang, de bouw van lokale infrastructuren (sociaal-culturele en sportruimten, wijkhuizen, culturele centra), het herstel van openbare ruimten, de verbetering van het leefmilieu en de sociale gemengdheid in de wijken. Zij ondersteunen ook bepaalde economische of commerciële activiteiten.

Op sociaal-economisch vlak worden talrijke acties uitgevoerd ten behoeve van kwetsbare personen, werkzoekenden, enz. Deze acties dragen ook bij tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijven die werken rond sociale integratie, nieuwe banen in de bouw, enz.

Dankzij een participatiemechanisme worden de bewoners, verenigingen en gemeenten nauw betrokken bij de verschillende projecten die in het kader van elk programma worden uitgevoerd, vandaar de naam "contract".

Daarnaast worden in elk programma ook maatregelen opgenomen met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen, maar ook om de ontwikkeling van voorbeeldprojecten op het gebied van energiebesparing, water- en biodiversiteitsbeheer, afvalbeheer, enz. te verwezenlijken

Meer informatie: quartiers.brussels

Het toepassingsgebied

Dit gebied wordt begrensd door de Generaal Jacqueslaan, de Kroonlaan, de Boondaalsesteenweg, de Brillat-Savarinlaan en de Adolphe Buyllaan.

Map van het toepassingsgebied

Het DWC-buurthuis

De antenne van het Duurzaam Wijkcontract Klein Zwitserland is bedoeld als een plek voor informatie en uitwisseling tussen het projectteam en omwonenden: er wordt belangrijke informatie aangeplakt en het DWC-team is van tijd tot tijd aanwezig.

Adres: Herfstraat 38.
Het kantoor is elke woensdag geopend van 12.30 tot 18.00 uur.

Volg DWC Klein-Zwitserland op social media !

Volg het nieuws over het Duurzaam Wijkcontract Klein-Zwitserland via de aan het project gewijde Facebookpagina: CQD Petite Suisse / DWC Klein-Zwitserland.

Sinds de officiële lancering van het DWC hebben we ook een Instagram-pagina geactiveerd: @cqd_petitesuisse. Je vindt er prachtige foto's en alle informatie die je nodig hebt over onze projecten, inclusief video's en meer.

Zit je niet op social media? Geen zorgen, nuttige informatie en nieuws van het DWC zal ook worden doorgegeven via posters en flyers, verkrijgbaar bij het Buurthuis.

Schrijf je in op onze newsletter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Duurzaam Wijkcontract Klein-Zwitserland via deze link : eepurl.com/ilc4yj

Retroactieve planning

Voorjaar 2024

Lancering van projectoproepen. Vzw's kunnen oproepen voor 3 verschillende projecten indienen:

  • Pool begraafplaats van Elsene: gericht op aanhalen van de band tussen studenten en inwoners;
  • Pool Klein Zwitserland: gericht op gezinnen en jongeren en gelegen in de wijken rondom het Speelplein Klein-Zwitserland en Klein-Zwitserlandplein
  • Transversale pool: staat open voor alle solidaire en duurzame initiatieven

Voor iedere projectoproep buigt een adviescomité zich over de keuze van de laureaten. Het adviescomité is samengesteld uit de dienst Stadsvernieuwing, een vertegenwoordiger van het Gewest, het kabinet van de schepen van Stadsvernieuwing en Duurzame Wijkcontracten, een lid van de wijkcommissie en verschillende buurtbewoners. Wil je meedenken over de keuze voor de projecten, neem dan gerust contact op per e-mail. Je kunt de eerste laureaten overigens al op onze sociale mediakanalen vinden.

Januari 2024

Start van de implementatiefase van het DWC-programma. Het programma is goedgekeurd door de regio en we kunnen nu aan de slag.

2023

Het externe studiebureau Suède 36 heeft de wijk verkend, contact gezocht met de bewoners en de actoren in de wijk om een diagnose en een actieprogramma te kunnen vaststellen.

Je kunt de belangrijkste documenten over het programma hier downloaden:

Informatie Duurzaam Wijkcontract Klein-Zwitserland
Viaductstraat 133 - 1050 Brussel
Tel. 02.643.59.85
E-mail: stadsvernieuwing at elsene punt brussels

Zie ook : dienst Stadsvernieuwing

Laatste verandering: 2024-04-23 11:51:57