Menu overslaan

Duurzaam Wijkcontract Klein Zwitserland

Het 7e Duurzame Wijkcontract, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de gemeente Elsene.

Wat is een duurzaam wijkcontract?

Het duurzaam wijkcontract is een actieplan, beperkt in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de bewoners van een Brusselse wijk. Het bevat een programma van maatregelen die met een bepaald budget moeten worden uitgevoerd om de leefomgeving van een wijk te verbeteren.

De projecten die in het kader van de duurzame-wijkcontracten worden uitgevoerd, zijn hoofdzakelijk gericht op cruciale behoeften op het gebied van de bouw of renovatie van woningen, sociale samenhang, de bouw van lokale infrastructuren (sociaal-culturele en sportruimten, wijkhuizen, culturele centra), het herstel van openbare ruimten, de verbetering van het leefmilieu en de sociale gemengdheid in de wijken. Zij ondersteunen ook bepaalde economische of commerciële activiteiten.

Op sociaal-economisch vlak worden talrijke acties uitgevoerd ten behoeve van kwetsbare personen, werkzoekenden, enz. Deze acties dragen ook bij tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijven die werken rond sociale integratie, nieuwe banen in de bouw, enz.

Dankzij een participatiemechanisme worden de bewoners, verenigingen en gemeenten nauw betrokken bij de verschillende projecten die in het kader van elk programma worden uitgevoerd, vandaar de naam "contract".

Daarnaast worden in elk programma ook maatregelen opgenomen met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen, maar ook om de ontwikkeling van voorbeeldprojecten op het gebied van energiebesparing, water- en biodiversiteitsbeheer, afvalbeheer, enz. te verwezenlijken

Meer informatie: quartiers.brussels

Het toepassingsgebied

Dit gebied wordt begrensd door de Generaal Jacqueslaan, de Kroonlaan, de Boondaalsesteenweg, de Brillat-Savarinlaan en de Adolphe Buyllaan.

Map van het toepassingsgebied

Nieuws

Oproep voor ideeën!

De dienst Stadsvernieuwing en de adviesbureaus die belast zijn met het opstellen van het duurzame wijkcontract "Klein-Zwitserland" (Sweden 36, Res Derelictae & ARIES) nodigen je uit om jouw ideeën en projecten voor de wijk met ons te delen!

Om deel te nemen: stuur ons de projectfiche die je hier kan downloaden per mail (stadsvernieuwing at elsene point brussels) of per post (Elizastraat 56), ten laatste op donderdag 16 maart. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar in het kantoor van DWC Klein-Zwitserland (elke woensdag van 12.30 tot 18.00 uur - Herfststraat 38).

Een "Week van het luisteren naar de buurt" en een dag van uitwisseling van ideeën!

Alle ontvangen ideeën worden getoond tijdens de "Week van het luisteren naar de wijk", van 20 tot 25 maart 2023, een week die gewijd is aan uitwisselingen en discussies over de wijk en over de eerste actielijnen die zijn uitgestippeld voor het toekomstige programma van het duurzame wijkcontract Klein-Zwitserland. (Elke dag van 12.30 tot 19.00 uur, aan de rotonde van het Klein-Zwitserlandplein - ingang tussen n° 11 en 13 van het Klein-Zwitserlandplein)

De deelnemers aan de ideeënoproep worden uitgenodigd om hun ideeën te komen voorstellen op woensdag 22 maart 2023, tussen 12 en 16.30 uur, in aanwezigheid van de dienst Stadsvernieuwing en wijkcontracten van de gemeente, de studiebureaus en het aanwezige publiek!

Dit voorstellingsmoment is ook een gelegenheid voor degenen die niet tijdig hebben kunnen reageren op de oproep tot het indienen van ideeën om hun ideeën ter plaatse te komen delen!

Lukt het niet? Geen probleem! We stellen het voor.

Week "Luisteren naar de wijk"

Van maandag 20.03.2023 tot zaterdag 25.03.2023
Elke dag van 12:00 tot 19:00
Rotonde van het Klein-Zwitserlandplein

Ter gelegenheid van de fase "pistes en problemen" van het DWC Klein Zwitserland nodigt de gemeente iedereen uit om je mening te komen uiten over de eerste voorgestelde projecten.
We nodigen je uit van maandag 20.03 tot zaterdag 25.03, elke dag van 12 tot 19 uur, aan de rotonde van het Klein-Zwitserlandplein (gelegen tussen n°13 en n°11 van het Klein-Zwitserlandplein).

Algemene Vergadering #2

Maandag 20 maart om 19.00 uur in het Boson Theater

In het kader van deze nieuwe fase van het Duurzaam Wijkcontract nodigt de gemeente je uit voor haar tweede Algemene Vergadering: maandag 20 maart - 19 uur.
Theater Boson, Boondaalsesteenweg 361 te Elsene.

Lid worden van het Buurtcomité (BC)!

Het Buurtcomité is het forum voor discussie en uitwisseling bij de ontwikkeling van de DWC (duurzame wijkcontracten). Het is nog steeds mogelijk om lid te worden. Ben je geïnteresseerd? Vraag je aanvraagformulier aan bij de dienst Stadsvernieuwing van de gemeente en stuur het ingevuld en ondertekend uiterlijk op 12/02/2023 23:59 terug (per e-mail of per post).

mail : stadsvernieuwing@elsene.brussels
adresse : Gemeente Elsene, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene.

Het DWC-buurthuis

Een plaats voor informatie en uitwisseling (displays en occasionele aanwezigheid van het DWC-team).
Adres: Herfstraat 38.
Het kantoor is elke woensdag geopend van 12.30 tot 18.00 uur.

Doe mee aan de diagnose via de online enquête!

forms.gle/jarDa69W1q5XDwcQ7

Volg DWC Klein-Zwitserland op Facebook !

Volg het nieuws over het Duurzaam Wijkcontract Klein-Zwitserland via de aan het project gewijde Facebookpagina: CQD Petite Suisse / DWC Klein-Zwitserland.

Zit je niet op social media? Geen zorgen, nuttige informatie en nieuws van het DWC zal ook worden doorgegeven via posters en flyers, verkrijgbaar bij het Buurthuis.

Zie ook : dienst Stadsvernieuwing

Laatste verandering: 2023-02-22 16:36:03