Menu overslaan

Stel je kandidaat voor de ADV

Wil je deel uitmaken van de Adviesraad voor Duurzame Voeding? Stel je kandidaat!

Voorwaarden om lid te worden van de Adviesraad voor Duurzame Voeding:

  • de erkenning genieten om de belangen van alle of een deel van de op het grondgebied van de gemeente gevestigde belanghebbenden op het gebied van duurzame voeding te vertegenwoordigen en/of
  • een bijzonder belang hebben bij de duurzame en solidaire voedingssector in de gemeente en/of
  • over een nuttige deskundigheid op dit gebied beschikken

alsook...

  • minstens 18 jaar oud zijn
  • burgerlijke en politieke rechten genieten
  • banden hebben met de gemeente dankzij je woonplaats of beroep, of enige andere hoedanigheid of activiteit die op nuttige wijze kan bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Adviesraad voor Duurzame Voeding
  • zich ertoe verbinden een bepaald aantal werkingsregels na te leven (deelname, enz.)

Het aanvraagformulier wordt opgesteld op naam van de vereniging, die de naam vermeldt van de persoon die haar kan vertegenwoordigen, alsmede die van zijn of haar plaatsvervanger.

Je kan dit formulier downloaden, invullen, dateren, ondertekenen en opsturen naar sociale.zaken at elsene point brussels of per post naar de dienst Sociale Zaken, Kribbestraat 6 te 1050 Elsene niet later dan middernacht op 31 maart 2021. Nieuwe aanvragen zullen om de zes maanden aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Download de presentatie.

Voor meer informatie kan je steeds contact nemen met de dienst Sociale Zaken op 02.515.60.02.

Zie ook : Reglement van orde van de Adviesraad voor Duurzame Voeding

Laatste verandering: 2023-02-10 13:55:10