Menu overslaan

Projectoproep : Vijver'up !

De wijk van de vijvers van Elsene lanceert een projectoproep !

Zou je de Gedachtenissquare en de vijvers van Elsene graag een nieuwe impuls geven ? Vzw's, kunstenaars, bewonerscollectieven... deze projectoproep is voor jou !

Dien een project in voor 01/03/2024!

De geselecteerde projecten ontvangen een subsidie van maximaal €10 000.

Deze projectoproep maakt deel van het lokaal mobiliteitscontract Flagey-Vijvers en heeft tot doel nieuwe gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte te ondersteunen en van de vijverpromenade een echte plek voor recreatie, ontspanning en ontmoetingen te maken.

Nutige documenten :

Aandacht: in de documenten van de projectoproep wordt melding gemaakt van een uitvoering van de projecten tussen juni en september 2024. Deze timing hangt echter af van de goedkeuring van de gemeentelijke begroting voor 2024. Projecten kunnen pas na deze goedkeuring tot stand komen. Momenteel blijft juni onzeker.

Meer infos : Dienst Strategische mobiliteit - mobiliteit at elsene punt brussels - 02 515 68 43

Laatste verandering: 2024-01-31 11:15:28