Menu overslaan

Petities te richten aan het college

De burgers van de gemeente kunnen petities richten aan het college over onderwerpen van gemeentelijk belang.

De petitie moet schriftelijk in het Nederlands of Frans worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (per brievenpost, afgifte bij het onthaal van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of per e-mail (secretariaat at elsene punt brussels).

Laatste verandering: 2024-04-11 12:46:53