Menu overslaan

Aanplakking van verkiezingsaffiches

Op 26 april 2024 werd geloot om de volgorde van de informatieborden voor iedere kandidatenlijst te bepalen.

De voorzitster van de gemeenteraad, mevrouw Frassoni, is tot de loting overgegaan na de controle en het nazicht van de bladen door raadslid mevrouw Philippe.

Overeenkomstig het politiereglement betreffende de verkiezingsaffiches (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2024) gebeurt de aanplakking op de verkiezingsborden (afmetingen: L 1,20m / H 1m80) enkel door het gemeentepersoneel. Iedere lijst dient de affiches die zij wenst aangebracht te zien in de openbare ruimte van Elsene (22 locaties met elk 18 borden) op de dienst Vervoer (Vandenbroeckstraat 58) af te geven.

De affiches kunnen tot uiterlijk 10 mei worden afgegeven van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur op bovenvermeld adres. De diensten beginnen met aanplakken vanaf 13 mei en zullen beschadigde affiches van tijd tot tijd vervangen (gelieve daarom een reserve te voorzien). Voor bijkomende inlichtingen over het aanleveren van de affiches kunt u contact opnemen met het secretariaat van de dienst Vervoer, op het nummer 02/515.68.12.

Dit is de verdeling op basis van de loting:

 • Borden 1 - 2 : PS
 • Bord 3 : Vooruit
 • Borden 4 - 5 : PTB
 • Borden 6 - 7 : Les Engagés
 • Borden 8 - 9 : Défi
 • Bord 10a : NVA
 • Bord 10b : CD&V
 • Bord 11a : Vlaams Belang
 • Bord 11b : PVDA
 • Bord 12 : andere lijsten (zie punt D van het besluit van 23/04/2024)
 • Borden 13 - 14 : Ecolo
 • Bord 15 : Groen
 • Borden 16 - 17 : MR
 • Bord 18 : OpenVLD

Borden 10 en 11 (10A - 10B - 11A - 11B) zullen verticaal opgesplitst worden voor lijsten met verkozenen in minstens één van de drie assemblees waarvoor in juni verkiezingen gehouden worden.

Laatste verandering: 2024-05-06 16:22:53