Menu overslaan

Wettelijk samenwonen

Verklaring

Twee personen kunnen zich als wettelijk samenwonend laten erkennen, onder voorbehoud dat ze meerderjarig zijn en niet door het huwelijk of door enige andere vorm van wettelijke samenwoning zijn gebonden.

De wet stelt niet als voorwaarde dat de twee samenlevenden van verschillend geslacht moeten zijn of dat er geen bloedverwantschap mag zijn.

De verklaring van wettelijke samenwoning wordt schriftelijk opgesteld en tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gezamenlijke woonplaats.

Nadat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft nagekeken of de voorwaarden zijn vervuld, neemt hij akte van de verklaring in het Bevolkingsregister.

Hoe verder te gaan?

Aan het loket op afspraak bij de Dienst burgerlijke stand:

https://rdv-afs.elsene.be/qmaticwebbooking/

Vereiste documenten?

- De identiteitsbewijzen van de samenwonenden

- Bewijs van celibaat of van ontbinding van een eerder huwelijk.

Stopzetting van een wettelijke samenwoning

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd:

  • hetzij in onderlinge overeenstemming van beide samenlevenden
  • hetzij door het huwelijk of het overlijden van één van de samenlevenden
  • hetzij eenzijdig, door één van de samenlevenden, via een schriftelijke verklaring tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de Officier van de Burgerlijke Stand van de woonplaats van beide partijen, of onverschillig van de woonplaats van één der partijen (in geval van onderlinge overeenkomst), of van de woonplaats van de partij die eenzijdig de verklaring van beëindiging aflegt. Als de wettelijke samenwoning eenzijdig wordt verbroken moet de andere partner daar via een deurwaarder van op de hoogte worden gesteld.
Hoe verder te gaan?

Aan het loket op afspraak bij de Dienst burgerlijke stand:

https://rdv-afs.elsene.be/qmaticwebbooking/

Zie ook: Dienst burgerlijke stand

Laatste verandering: 2022-08-10 14:17:08