Menu overslaan

OCMW

OCMW

De diensten van het OCMW, en de sociale dienst in het bijzonder, staan ter beschikking van alle Elsenaren en helpen om de beste oplossing te zoeken voor eender welk sociaal probleem dat zich zou kunnen stellen.

Contact

Jean Paquotstraat 63B - 1050 Elsene
Tel. 02.641.54.59
Website: cpasixelles.brussels

Financiële hulp

Deze hulp bestaat ofwel uit een uitkering voor sociale integratie (het vroegere bestaansminimum, ook "minimex" genoemd), of uit voorschotten op de werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, pensioenen, uitkeringen aan gehandicapten of ziekenfondsuitkeringen wanneer de betalende instelling niet in staat is haar opdracht te vervullen. De hulpverlening kan ook louter medisch zijn door de betaling van ziekenhuiskosten, ziekenfondsbijdragen of de kosten voor het aankoop van medicamenten.

Deze hulpverlening gebeurt altijd op voorwaarde van een sociaal onderzoek naar de precieze behoeftigheid en kan alleen toegekend worden aan personen zonder (of met tijdelijk ontoereikende) bestaansmiddelen.

Voor meer inlichtingen:

Sociale dienst
Tel. 02.641.54.59

Huisvesting voor bejaarden

Jobdienst

Jeugdhuis

In het jeugdhuis vangt het OCMW weeskinderen op, maar ook kinderen die niet langer bij hun gezin of onthaalgezin kunnen blijven. Deze plaatsing gebeurt eventueel op advies van de jeugdrechtbank of van de dienst voor jeugdhulp.

Jeugdhuis
Boondaalsesteenweg 100-102 - 1050 Elsene
Tel. 02.641.56.50

Dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp (DGBH)

Deze dienst helpt mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dat niet mogelijk is, helpt de dienst deze mensen bij hun zoektocht naar een rusthuis waar ze kunnen worden opgevangen, in functie van hun beperking, hun financiële middelen en de vrije plaatsen.

DGBH
Boondaalsesteenweg 104 - 1050 Elsene
Tel. 02.641.56.53

Andere diensten

Dienst voor Schuldbemiddeling en Energiecel
Tel. 02.641.55.43

Juridische cel
Tel. 02.641.54.53

Sociale coördinatie van Elsene
Tel. 02.641.56.21

Laatste verandering: 2023-07-27 12:55:13