Menu overslaan

Reglementen en verordeningen

Datum Titel (PDF)
18/04/2024 Premie voor veterinaire consultaties voor huisdieren (122 Kb)
18/04/2024 Reglement projectoproep voor openbare netheid (166 Kb)
28/03/2024 Gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement voor alle 19 Brusselse Gemeenten (280 Kb)
28/03/2024 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (246 Kb)
28/03/2024 Huishoudelijk reglement van de vakantiecentra georganiseerd door de Jeugddienst van de gemeente Elsene voor kinderen van 6 tot 18 jaar
28/03/2024 Huishoudelijk reglement van de vakantiecentrum georganiseerd door de Jeugddienst van de gemeente Elsene voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar
28/03/2024 Politiereglement betreffende de verkiezingsaffiches (304 Kb)
28/03/2024 Reglement betreffende de invoering van verkeersluwe zones op het grondgebied van de gemeente Elsene (300 Kb)
28/03/2024 Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein (135 Kb)
28/03/2024 Reglement op het uitlenen van gemeentelijke wandasbakken aan de horecazaken (143 Kb)
22/02/2024
22/02/2024 Premie voor hondentraining (38 Kb)
22/02/2024 Regels voor de digitale openbare Ruimte van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek (43 Kb)
22/02/2024 Reglement van vakantiepleinen (169 Kb)
21/12/2023 Oproep tot indiening van projecten ten behoeve van de openbare netheid “Samen voor netheid” (311 Kb)
21/12/2023 Reglement betreffende de "Prijs voor dierenkunst" (139 Kb)
21/12/2023 Retributiereglement op de aanvraag en de aflevering van documenten, de uitvoering van diensten en de samenstelling van administratieve dossiers inzake bevolking en burgerlijke stand (520 Kb)
21/12/2023 Retributiereglement op de aanvraag en de aflevering van documenten, de uitvoering van diensten, de samenstelling en de raadpleging van administratieve dossiers (465 Kb)
23/11/2023 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (53 Kb)
23/11/2023 Gemeentelijk aanvullend parkeerretributiereglement (1345 Kb)
23/11/2023 Laat-maar-groeienpas. Gemeentereglement betreffende private vergroening in de openbare ruimte (247 Kb)
23/11/2023 Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (43 Kb)
23/11/2023 Opcentiemen op de onroerende voorheffing personenbelasting (38 Kb)
19/10/2023
28/09/2023 Belastingreglement op de antennes en zendinstallaties voor GSM of mobiele telefonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling van informatie via Hertz-golven (265 Kb)
28/09/2023 Belastingreglement op de terbeschikkingstelling en verhuur van gemeubelde kamers en appartementen (270 Kb)
28/09/2023 Belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, herbouwen, transformeren of onderhouden van gebouwen (293 Kb)
29/06/2023 Autoloze zondag - Reglement van inwendig bestuur (52 Kb)
29/06/2023 Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de percelen van de Agnès Vardamoestuin gelegen op een gemeentelijke eigendom (110 Kb)
29/06/2023 Reglement participatieve begroting (202 Kb)
20/04/2023 Wedstrijdreglement van "Elsene in de bloemetjes en plantjes" (466 Kb)
23/03/2023 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de privé Sans-Souciparking (143 Kb)
23/03/2023 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Tulpparking (159 Kb)
23/03/2023 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Zwanenparking (144 Kb)
23/03/2023 Oproep tot kandidaatstellingen voor de gemeentelijke kunstenaarsateliers: kort- en langdurig gebruik : selectiereglement (220 Kb)
23/03/2023 Reglement betreffende de animaties en de clubs (225 Kb)
23/03/2023 Reglement voor de verkoop van advertentieruimte in het informatiemagazine van de gemeente Elsene (133 Kb)
16/02/2023 Reglement betreffende de aanvragen om terrasuitbreiding op parkeerplaatsen op de openbare weg voorbehouden voor het parkeren van voertuigen (248 Kb)
22/12/2022 Belasting op het gebruik van de openbare wegvoor een reclame-, promotie- en/of commercieel evenement
22/12/2022 Belastingreglement betreffende reclame op een werfdekzell (571 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op bankinstellingen en financiële instellingen (569 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de aan huis bezorgde niet geadresseerde publicitaire drukwerken of producten en op de verdeling van publicitaire geschriften of producten op de openbare weg (930 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op paardenraces en op hun bijkantoren (459 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de automatische loketten (742 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de kantooroppervlakten (754 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de ondernemingen waarin barpersoneel tewerkgesteld is (740 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de parkeerplaatsen (820 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de plaatsen van tafels, stoelen, banken, toonbanken en ander terrasmeubilair op de openbare weg (281 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de privé-clubs (574 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de publicitaire installaties die op, boven of langs de openbare weg is geplaatst of die zich op een privaat goed bevindt en zichtbaar is vanaf de openbare weg (748 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben (579 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de reservatie voor privédoeleinden van zones van de openbare ruimte die gewoonlijk bestemd zijn voor het parkeren van auto's (840 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de uithangborden (591 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op de verdeelapparaten van brandstoffen en de laadpalen voor elektrische voetuigen (748 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op het gebruik van een woonplaats op dewelke de bewoner niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven (745 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op het plaatsen van voorwerpen en/of goederen op de openbare weg voor commerciële doeleinden
22/12/2022 Belastingreglement op het plaatsen, weghalen en ter beschikking stellen door de gemeente van beveiligingsvoorzieningen voor een veilige doorgang op de openbare weg (751 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op leegstaande gebouwen (767 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op ongezonde of onbewoonbare woningen (758 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op venten en ambulante handel als bedoeld in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (579 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden (801 Kb)
22/12/2022 Belastingreglement op zekere handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning (bouwbelasting) (587 Kb)
22/12/2022 Huishoudelijk reglement van het Openluchtcentrum Madeleine Clément te Basse-Wavre (53 Kb)
22/12/2022 Retributiereglement betreffende de grafconcessies op de begraafplaats, het lijkenvervoer, de prestaties van het personeel van de dienst van de teraardebestellingen en de opgravingen, het verblijf in de lijkenbewaarplaats, het huren en het openen van grafkelders (148 Kb)
24/03/2022 Huishoudelijk reglement van de toewijzingscommissie van de gemeentelijke woningen in Elsene (129 Kb)
24/03/2022 Projectoproep: tentoonstellingscyclus in de kapel van Boondaal : Selectiereglement (128 Kb)
16/12/2021 Reglement betreffende het Elsense premie Be Home (71 Kb)
16/12/2021 Retributiereglement op het gebruik van een staanplaats op openbare kermissen evenals op het waterverbruik dat eraan verbonden is (40 Kb)
25/11/2021 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie inzake energiebesparing in de elsense woningen (45 Kb)
25/11/2021 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van systemen voot de opvang van regenwater in de Elsense woningen (67 Kb)
30/09/2021 Reglement projectoproep betreffende hulp aan dierenasiels en verenigingen voor dierenbescherming (359 Kb)
20/05/2021 Reglement van de Adviesraad Duurzame Voeding (65 Kb)
29/04/2021 Reglement betreffende de toekenning van een premie aan de hotelbedrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene voor het behalen van het duurzaamheidslabel "Green Key" (870 Kb)
29/04/2021 Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de verwijdering van verouderde uithangborden op het grondgebied van de gemeente Elsene (1083 Kb)
25/02/2021 Begeleidingscomité van het project Troon 101: Huishoudelijk reglement (173 Kb)
25/02/2021 Stuurcomité van het project Troon 101: Huishoudelijk reglement (131 Kb)
26/11/2020 Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke “COVID-19”-premie aan de sportoperatoren die hun activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Elsene (24 Kb)
22/10/2020 Gemeentereglement betreffende de forfaitaire vergoeding aan handelaar(ster)s van wie de activiteit op het grondgebied van Elsene uitzonderlijk werd getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (220 Kb)
22/10/2020 Reglement betreffende de forfaitaire vergoeding voor inrichtingen die behoren tot de horecasector (eet- en drankgelegenheden) en nachtwinkels op het grondgebied van Elsene die gesloten moesten worden of hun openingsuren moesten inkorten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (297 Kb)
22/10/2020 Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke COVID-19-premie aan jeugdvoorzieningen die hun activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Elsene (55 Kb)
22/10/2020 Reglement betreffende de toekenning van geboortepremies (147 Kb)
10/09/2020 Reglement verplaatsingsvergoeding voor persoon met beperkte mobiliteit (taxi)
09/07/2020 Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke COVID-19-premie aan culturele professionals op het grondgebied van Elsene (29 Kb)
09/07/2020 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke « COVID-19 » premie aan de private opvangvoorzieningen die toegelaten of erkend zijn door het ONE, of gecontroleerd of erkend zijn door KIND EN GEZIN, die zich op het grondgebied van Elsene bevinden, en die kinderen van 0 tot 3 jaar op (90 Kb)
28/05/2020 Premie voor de adoptie van een huisdier (mannetjesdier of wijfje) afkomstig uit een erkend dierenasiel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (256 Kb)
19/03/2020 Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbare domein (283 Kb)
19/03/2020 Huishoudelijk reglement van de Adviesraad voor handicapaangelegenheden (129 Kb)
19/03/2020 Reglement betreffende de uitbating van een horecazaak op het grondgebied van de gemeente Elsene (248 Kb)
20/02/2020 Huishoudelijk reglement van de Muziekacademie van Elsene (281 Kb)
20/02/2020 Reglement betrefende de Prijzen Professionals van de Allerkleinsten (96 Kb)
30/01/2020
30/01/2020
19/12/2019 Reglement van de volwassenafdeling van de bibliotheek (119 Kb)
21/11/2019 Globaal toewijzingsreglement voor gemeentewoningen (160 Kb)
19/09/2019 Instituut Fernand Cocq: Huishoudelijk reglement (148 Kb)
19/09/2019 Politiereglement betreffende de veiligheidsperimeter rond het Europees Parlement (113 Kb)
19/09/2019 Reglement van de louloudotheek (135 Kb)
20/06/2019 Biënnale erfgoedprijs (135 Kb)
20/06/2019 Reglement betreffende het privatieve gebruik van het openbare domein en publiekelijk toegankelijke plaatsen (doorgang, galerij ...) voor de plaatsing van meubilair voor commerciële doeleinden (128 Kb)
25/04/2019 Reglement van de Adviesraad voor Dierenwelzijn (107 Kb)
25/04/2019 Reglement van de Adviesraad voor Europese Aangelegenheden (93 Kb)
25/04/2019 Reglement van de Adviesraad voor Handel en Economische Ontwikkeling (299 Kb)
18/10/2018
21/06/2018 Gemeentelijk reglement betreffende de forfaitaire vergoeding voor handelaars wier activiteit uitzonderlijk werd getroffen door de gewestelijke werf voor de volledige heraanleg van de Elsensesteenweg van gevel tot gevel tussen de Naamsepoort en het Fernand Cocqplein (577 Kb)
21/06/2018 Reglement betreffende de gemeentelijke restaurants (83 Kb)
26/04/2018
23/11/2017 Reglement van de schrijfwedstrijd Game Over ?! (93 Kb)
19/10/2017 Huishoudelijk reglement van de zalen van de dienst cultuur (59 Kb)
19/10/2017 Huishoudelijk reglement van het Huis van Solidariteit en het Wijkhuis Malibran (270 Kb)
21/09/2017 Arbeidsreglement (519 Kb)
22/06/2017 Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer (276 Kb)
22/06/2017 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Akarovaparking (41 Kb)
22/06/2017 Premie voor de sterilisatie van huiskatten (katers en kattinnen) - Gemeentelijk reglement (43 Kb)
18/05/2017 Duurzaam Wijkcontract “Atheneum”. Wijkcommissie. Samenstelling en intern reglement (145 Kb)
27/04/2017 Reglement houdende het verbod en de verwijdering van tags, graffiti en andere opschriften van alle aard door de gemeente (126 Kb)
23/03/2017 Prijs Marie-Louise Rousseau – Reglement (37 Kb)
23/02/2017 Reglement betreffende de organisatie van rommelmarkten en braderieën in Elsene (262 Kb)
26/01/2017 Huishoudelijk reglement van de studieraad van de Elsense "École des Arts" (416 Kb)
24/11/2016 Reglement betreffende nachtwinkels en privé bureaus voor telecommunicatie (66 Kb)
19/05/2016 Règlement de la section jeunesse de la bibliothèque communale francophone d'Ixelles (36 Kb)
28/04/2016 Reglement betreffende het beheer, de bewaring, de inzage, de mededeling, de toegankelijkheid, het gebruik en de valorisatie van de archieven van de gemeente Elsene (254 Kb)
19/03/2015 Reglement betreffende de inschrijvingen voor het taalbadonderwijs in het lager onderwijs aan school nr. 7 "Bois de la Cambre" van de gemeente Elsene (19 Kb)
26/02/2015 Protocolakkoord betreffende gementelijke administratieve sancties (GAS) in geval van verkeersinbreuken (2328 Kb)
18/12/2014 Protocolakkoord betreffende gementelijke administratieve sancties (GAS) in geval van gemengde inbreuken
16/10/2014 Reglement betreffende de toelagen (114 Kb)
26/06/2014 Reglement betreffende de opening van een politieke tribune in het gemeentelijk infoblad (42 Kb)
19/12/2013 Reglement van inwendige orde van de gemeentelijke peutertuinen (61 Kb)
20/06/2013 Reglement op aanvragen om toelating voor opnamen (142 Kb)
24/04/2013 Algemeen Reglement op de voorwaarden en de tarifering van aanvragen tot lening van materiaal van Elsene. Automatische indexering van de tarieven (21 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie aan de privé opvangplaatsen die toegelaten of erkend zijn door het ONE, of gecontroleerd of erkend door KIND EN GEZIN, die gelegen zijn op het grondgebied van Elsene en die de opvang verzekeren van kinderen uit Elsene van 0 tot (21 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie voor de renovatie van woningen te Elsene (64 Kb)
24/04/2013 Wedstrijdreglement van "Etalages in feest" (24 Kb)
20/09/2012 Reglement van inwendige orde van de Adviesraad voor Internationale Solidariteit (19 Kb)
21/06/2012 Reglement van inwendige orde van de gemeentelijke creches (93 Kb)
16/02/2012 Reglement omtrent de opdrachten en de werking van de Ombudsman (58 Kb)
26/01/2012 Bevestiging van de politieverordening van 11 januari 2012 die elke samenscholing van meer dan 10 personen binnen de wijk Matongé verbood (17 Kb)
26/01/2012 Bevestiging van de politieverordening van 29 december 2011 die elke samenscholing van meer dan 10 personen binnen de wijk Matongé verbood (17 Kb)
26/01/2012 Interne Verordening betreffende de Workshops van de Els (28 Kb)
14/12/2011 Bevestiging van de politieverordening genomen op 12 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden (17 Kb)
14/12/2011 Bevestiging van de politieverordening genomen op 6 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden (17 Kb)
14/12/2011 Tweejaarlijkse architectuurprijs - Reglement (18 Kb)
17/11/2011 Huishoudelijk reglement voor gemeentewoningen (63 Kb)
23/06/2011 Reglement betreffende de uitwijzingen (149 Kb)
17/06/2010 Reglement betreffende de begraafplaats, de teraardebestellingen, de crematies en het lijkenvervoer (179 Kb)
17/12/2009 Reglement van de kunstwedstrijd voor het project : Medemens Water Ontdekking (37 Kb)
26/11/2009 Reglement van inwendige orde van het programma Sociale Cohesie (31 Kb)
15/10/2009 Reglement van de Gemeentelijke consultatieve Preventieraad (47 Kb)
17/09/2009 Reglement van binnenbestuur houdende goedkeuring van het akkoord afgesloten op 16 mei 2007 tussen de Burgemeesters van de 19 Gemeenten van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdst (15 Kb)
22/09/2005 Huishoudelijk reglement van de zwembad van Elsene (41 Kb)
09/01/1948 Algemeen bouwreglement (Editie 1973) (in het Frans) (1594 Kb)
09/01/1948 Algemeen bouwreglement (in het Frans) (9601 Kb)
03/12/1907 Sanitair reglement (in het Frans) (9624 Kb)

Zie ook: Algemeen politiereglement van Elsene, Gemeenteraadszittingen

Laatste verandering: 2021-08-02 09:15:45