Menu overslaan

Belastingen en bijdragen

Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen

Belastingen worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met de gezondheidsindex. Je vindt het geïndexeerde bedrag van elke belasting hier

Agentschapen voor weddenschappen op paardenraces of op bijkantoren van deze agentschappen die toegelaten zijn

Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning

Antennes voor GSM of mobiele telefonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling van informatie via Hertz-golven

Aan huis bezorgde niet geadresseerde publicitaire drukwerken of producten en op verdeling van publicitaire geschriften of producten op de openbare weg

Banken en de financiële en daarmee gelijkgestelde instellingen

Plaatsen, weghalen en ter beschikking stellen door de gemeente van beveiligingsvoorzieningen voor een veilige doorgang op de openbare weg.

Privé-clubs

Venten en ambulante handel als bedoeld in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Reclame-inrichting die op, boven of langs de openbare weg is geplaatst of die zich op een privaat goed bevindt en zichtbaar is vanaf de openbare weg

Reclame op werfdekzeilen

Reclame-inrichtingen, in de openbare ruimte of zichtbaar vanaf de openbare ruimte, die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben

Niet-lichtgevende uithangborden, lichtgevende uithangborden en bewegende lichtgevende uithangborden of met knipperlichten

Automatische loketten

Gebouwen of delen van gebouwen die gedurende minstens 180 dagen hebben leeggestaan

Kantooroppervlakten - Aangifteformulier

Gemeubelde woningen - Aangifteformulier

Kamers per uur geheven

Tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, herbouwen, transformeren of onderhouden van gebouwen - Aanvraagsformulier

Ondernemingen waarin barpersoneel tewerkgesteld is

Verdeelapparaten van brandstoffen en laadpalen voor elektrische voertuigen

Reservatie voor privédoeleinden van zones van de openbare ruimte die gewoonlijk bestemd zijn voor het parkeren van auto's - Aanvraagsformulier

Vertoningen en vermakelijkheden waarvoor een inkomrecht wordt gevraagd

Gebruik van een tweede woonplaats op dewelke de bewoner niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven - Aangifteformulier

Plaatsen van tafels, stoelen, banken, toonbanken en ander terrasmeubilair op de openbare weg

Plaatsen van voorwerpen en/of goederen op de openbare weg voor commerciële doeleinden

Gebruik van de openbare weg voor een reclame-, promotie- en/of commercieel evenement

Parkeerplaatsen - Aangifteformulier

Ongezonde of onbewoonbare woningen

Bijdragen

Grafconcessies op de begraafplaats, lijkenvervoer, prestaties van het personeel van de dienst van de teraardebestellingen en de opgravingen, verblijf in de lijkenbewaarplaats, huren en op het openen van grafkeldersx

Aflevering van documenten, uitvoering van diensten en samenstelling van administratieve dossiers inzake bevolking en burgerlijke stand

Aanvraag en aflevering van documenten, uitvoering van diensten, samenstelling en raadpleging van administratieve dossiers

Gebruik van een staanplaats op openbare kermissen evenals op het waterverbruik verbonden aan het gebruik van de staanplaats

Parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Aanvullende belastingen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de personen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Laatste verandering: 2024-05-07 09:29:34