Menu overslaan

Clubs

Er bestaan in Elsene verschillende zogenoemde "clubs". Daar worden 's namiddags allerlei soorten activiteiten georganiseerd: bridge, tekenen, scrabble, koorzang, enz.

De clubs zijn toegankelijk:

 • voor Elsenaars die in het bezit zijn van een CreaPass Elsene
 • voor niet-Elsenaars die in het bezit zijn van een CreaPass

Uittreksel uit het reglement

Voor het goede verloop van de activiteiten moeten deelnemers:

 • de drank en het eten dat ze in de club kopen ter plaatse consumeren
 • de instructies die de verantwoordelijke geeft naleven
 • een aanvraag indienen bij het College voordat:
  • ze voorwerpen verdelen, verkopen of uitstallen
  • aankondigingen, mededelingen of reclame uithangen of verspreiden;
 • ze mogen zich geen plekken toe-eigenen of hinderlijke voorwerpen plaatsen
 • geen geldspelen organiseren of eraan deelnemen.

De personeelsleden mogen geen fooien, giften, geschenken, dranken of andere zaken aannemen en mogen geen diensten uitvoeren die niet tot hun functie behoren.

Het volledige reglement kan worden geraadpleegd bij de clubverantwoordelijke of bij de Dienst Animatie (02.515.60.62).

Restoclub Vandenbroeck
Vandenbroeckstraat 58 - 1050 Elsene
Tel 02.515.60.67

Restoclub Boondaal
Boondaalsesteenweg 482 - 1050 Elsene
Tel 02.515.60.21

Laatste verandering: 2018-11-21 09:10:27