Menu overslaan

Elektronische identiteitskaart voor Belgen

ontvang je een oproepingsbrief van het gemeentebestuur.

Wanneer je identiteitskaart vernieuwd moet worden, moet u zich dan persoonlijk melden met uw oude identiteitskaart en een recente pasfoto. Drie weken nadat je het basisdocument ondertekend hebt, kun je de identiteitskaart komen afhalen.

Eerst krijg je thuis in een vertrouwelijke brief een PIN-code en een PUK-code toegestuurd. De identiteitskaart zelf kun je dan komen afhalen bij de gemeente, voorzien van je oude identiteitskaart en van je codes. Met deze codes zal de elektronische handtekening op de identiteitskaart namelijk gevalideerd worden. Opgelet, je moet die codes goed bewaren voor latere aanvragen (adreswijziging e.d.). Minderjarigen dienen vergezeld te worden door een ouder of voogd om een identiteitskaart te bestellen en af te halen.

Als je de codes verloren of vergeten bent, kun je er nieuwe aanvragen door contact op te nemen met de FOD Binnenlandse Zaken (€5).

De identiteitskaart kan vervangen worden in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Elke verloren of gestolen identiteitskaart wordt onmiddellijk opgezegd en moet vervangen worden.

De wet schrijft voor dat er een nieuwe identiteitskaart wordt gemaakt wanneer de foto niet langer overeenstemt met het uiterlijk van de houder.

Normale procedure Hoogdringende procedure
2 tot 3 wekende volgende dag na 8u30 in de gecentraliseerd bureau*de volgende dag na 14u in de gemeente
€25 (1e kaart en 1e duplicaat)
€31 (volgende duplicaten)
€176 €142

*Gecentraliseerd bureau
Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel
Open van maandag tot vrijdag tussen 8hu0 en 19u30 en zaterdag vanaf 8u30

Zie ook: Bevolkingsdienst

Laatste verandering: 2022-06-29 14:58:03