Menu overslaan

Bevolking

Elsensesteenweg 172 - 1050 Elsene Huisnummer 172 op de Elsensesteenweg lokaliseren

Toegankelijk zonder afspraak enkel voor volgende zaken:

  • afhalen identiteitskaart
  • afhalen paspoort
  • afhalen rijbewijs
  • afhalen PIN/PUK-codes
  • Legaliseren van een handtekening
  • Ouderlijke Toestemming (reis naar het buitenland)
  • Eensluidend verklaard afschrift
  • Diverse certificaten: Attest van gezinssamenstelling, Attest van woonplaats (domicilie), Attest van woonplaats met het oog op een huwelijk, Attest van nationaliteit (enkel voor Belgen), Attest van leven...
  • Uittreksel uit het Strafregister (het vroegere attest van goed gedrag en zeden)
maandag van 8u30 tot 12u30, dinsdag van 8u30 tot 12u30, woensdag van 8u30 tot 12u30 en van 14u tot 15u45, donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 16u tot 18u45, vrijdag van 8u30 tot 12u30

Sluitingsdagen: 15/08, 01/11, 11/11, 25/12, 01/01, 01/05, 21/07

Voor andere procedures is het nodig om een afspraak te maken :