Menu overslaan

Rijbewijs

Je kunt hiervoor naar het loket van de Bevolkingsdienst komen als:

  • je geslaagd bent voor de proeven die toelaten dat een rijbewijs of een voorlopige rijvergunning afgeleverd wordt
  • je rijbewijs kwijt of gestolen is of om een buitenlands rijbewijs om te wisselen.

Neem hiervoor je identiteitskaart mee, de documenten die bewijzen dat je geslaagd bent voor de examens of dat je een voertuig hebt leren besturen, 1 pasfoto en desgevallend je buitenlands rijbewijs (erkend door België en nog steeds geldig) of de verklaring van verlies of diefstal.

Tarieven

Nieuw rijbewijs: €30
Omwisseling van een oud model: €30
Duplicaat: €30
Omwisseling van een buitenlands rijbewijs: EU: €32,20 - niet-EU: €31
Voorlopig rijbewijs (Mod.18 maanden, 36 maanden, Mod. 3): €30
Duplicaat van voorlopig rijbewijs: 30 €

Rijbewijs medische selectie

Het gaat hier om rijbewijzen C en D, maar ook B als het om professioneel vervoer van personen gaat. Wie beroepsmatig personen of goederen vervoert in een voertuig met MTM (maximaal toegelaten massa) van meer dan 3,5 ton moet zich elke 5 jaar melden. Breng je rijbewijs mee, je identiteitskaart, een pasfoto en het vereiste medische attest, opgesteld door een erkend geneesheer. Kostprijs: €30

Internationaal rijbewijs

Om te mogen rijden in het buitenland (buiten de Europese Unie), moet je je aanmelden aan het loket, voorzien van je identiteitskaart, van je Belgisch of Europees rijbewijs en van een recente pasfoto. Kostprijs: €30

Laatste verandering: 2018-05-03 12:10:27