Menu overslaan

Attest van immatriculatie

Document dat niet-Europese burgers krijgen in afwachting van de beslissing van de directie vreemdelingenzaken over hun verblijfsvergunning (asielaanvraag, gezinshereniging, ...).

Om dit identiteitsbewijs te ontvangen of te vernieuwen, kun je terecht in het Bureau voor vreemdelingenzaken.

Kostprijs: €10,00 + 2 pasfoto's
Onmiddellijke uitreiking

Laatste verandering: 2015-08-20 14:31:02