Menu overslaan

Geboorteaangifte

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen na de bevalling door de vader en/of de moeder worden aangegeven bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Indien deze termijn verlopen is, moet de geboorte binnen de 3 werkdagen door de directeur van de materniteit of door zijn vertegenwoordiger aangegeven te worden. Deze mogelijkheid moet een uitzondering blijven en kan problemen met zich meebrengen (bijvoorbeeld omdat de voornaam die door de materniteit wordt opgegeven, voorrang krijgt op de voornaam die de ouders zouden hebben gekozen).

De persoon die de aangifte doet, moet volgende documenten meebrengen:

  • de identiteitskaart
  • de officiële door de arts ingevulde geboorteverklaring Model 1 (indien het kind in het ziekenhuis geboren is, stuurt het ziekenhuis dit document rechtstreeks naar de gemeente)
  • het trouwboekje, indien de ouders gehuwd zijn

Bij de aangifte van de geboorte worden de voornaam/voornamen en de familienaam van het kind ingeschreven.

Zie ook: Dienst Burgerlijke Stand

Laatste verandering: 2022-06-16 13:39:13