Menu overslaan

Legaliseren van een handtekening- Ouderlijke Toestemming

De wettiging van een handtekening is een procedure waarmee het gemeentebestuur de authenticiteit van deze handtekening bevestigt en nooit de inhoud van het ondertekende document.

Op geen enkel authentieke of gelijkgestelde akte (akten van de burgerlijke stand, akten uit het rijksregister, notariële akten, identiteitspapieren,....) zal een wettiging van de handtekening worden uitgevoerd.

Een handtekening kan ook nooit gewettigd worden als die:

- op een blanco vel papier staat;

- onder een tekst staat die niet verstaanbaar is;

- op een document staat dat kan gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.

Het legaliseren van een handtekening is geen wettelijke verplichting voor het gemeentebestuur.

Hoe verder te gaan?

Aan het loket zonder afspraak bij de dienst Bevolking

Vereiste documenten?

- Identiteitskaart van de ondertekenaar

- het ondertekende document

-volmacht indien van toepassing

Tarief ?

10 EUR

Laatste verandering: 2023-06-08 11:34:45