Menu overslaan

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing

Alle onroerende eigendommen zijn door de administratie van het kadaster in een register opgenomen. Dit bestuur kent aan elk onroerend goed een fictief inkomen toe, ook "kadastraal inkomen" genoemd, dat naar verhouding tot de normale huurwaarde van het goed wordt vastgesteld. Men baseert zich op het kadastrale inkomen voor de inning van een jaarlijkse belasting: de onroerende voorheffing. Het bestuur van het kadaster zorgt voor de heffing van de onroerende goederen en identificeert de eigenaren van elk goed.

Het kadastrale inkomen moet aangegeven worden door de persoon met het inkomen van het onroerende goed. De eigenaar van een gebouw mag onder bepaalde voorwaarden een aanvraag tot vermindering van de onroerende voorheffing indienen:

  • de eigenaar van een eenvoudige woning kan van een vermindering van 25% op de voorheffing krijgen indien het kadastrale inkomen van al zijn onroerende goederen in België niet hoger ligt dan 745 euro. Deze vermindering kan zelfs oplopen tot 50% van de voorheffing, voor een periode van 5 jaar, indien het over een nieuw gebouw gaat, maar enkel als de eigenaar geen bouw of aankooppremie heeft gekregen. In bepaalde gevallen kan het maximum van het kadastrale inkomen worden verhoogd;
  • de vermindering ten gunste van een persoon met een beperking bedraagt 10% van de voorheffing. Deze korting kan tot 20% oplopen indien de persoon een grote oorlogsinvalide is;
  • een gezinshoofd mag een aanvraag om vermindering indienen wanneer hij minstens twee kinderen ten laste heeft.

De korting wordt niet automatisch toegestaan.

De opcentiemen

Elke gemeente beslist over de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing (PDF). Deze opcentiemen worden door het Federale Bestuur van de Directe Belastingen geïnd.

Laatste verandering: 2020-05-11 10:21:07