Menu overslaan

Belasting op bepaalde handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning

Zijn onderworpen aan een belasting op bepaalde handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning:
  • bouw- en herbouwwerkzaamheden, uitbreidingen van en wijzigingen aan een overdekt gebouw
  • bestemmingswijzigingen van gebouwen
  • verbouwingen met het oog op de uitbreiding van het aantal woningen in een overdekt gebouw;
  • het plaatsen van aanplakborden of om het even welke andere publiciteitsinrichting.

In de beraadslaging van de Gemeenteraad vind je meer informatie over de tarieven, de manier waarop de belasting berekend wordt en de vrijstellingen.

Laatste verandering: 2020-05-11 10:10:10