Menu overslaan

Belasting op de ter beschikkingstelling en verhuur van gemeubelde kamers, appartementen en woningen

De belasting op het ter beschikking stellen en de verhuur van kamers of gemeubelde appartementen is van toepassing op de verhuur van gemeubelde woningen, al dan niet in het kader van een hotelbedrijf. Met andere woorden, een commerciële activiteit bestaande uit

  • het bezorgen van een huisvesting tegen betaling, in een daarvoor uitgeruste kamer of appartement
  • het verlenen van een zeker aantal aanvullende diensten, volgens de behoeftes van de klanten

Het College is ertoe gemachtigd om een jaarlijks forfaitair belastingstelsel toe te passen, ter vervanging van de periodieke belastingen (reglement van de belasting).

De belasting wordt op elke natuurlijke of rechtspersoon geheven die woningen verhuurt. Deze persoon dient een informatieaangifte te onderschrijven (conform het door het College bepaalde model) en ze minstens een maand vóór de aanvang van de activiteit op te sturen naar de gemeente.

Laatste verandering: 2020-05-11 10:14:40