Menu overslaan

Afstaan van organen van een overledene

Voor talrijke zieken bestaat de enige hoop op genezing en overleven uit het wachten op een orgaantransplantatie. Sommige patiënten, zoals slechtzienden, zwaar verbranden wachten eveneens op een weefseltransplantatie. Men moet echter een waar tekort aan organen vaststellen en dat heeft voor gevolg dat lange wachtlijsten ontstaan.

Volgens de Belgische wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen mogen de organen en de weefsels bestemd voor transplantatie op het lichaam van elke Belg die in België woont of van een vreemdeling die sedert meer dan 6 maand zijn woonplaats in België heeft, worden weggenomen tenzij vaststaat dat er tegen het wegnemen een verzet werd uitgedrukt. Het betreft de regel van "schenking zonder verzet" (principe van vermoeden van toestemming). Elke persoon (of zijn familieleden van de 1ste graad) die zich niet tegen het schenken van organen heeft verzet wordt verondersteld zijn organen en weefsels na zijn dood af te staan. Het verzet van de nabestaanden kan vanzelfsprekend de uitgedrukte wil van de schenker niet vervangen. Een formele toelating is niet meer noodzakelijk. De verklaring kan op elk moment worden ingetrokken.

Toelating of weigering afstaan van organen

Hoe verder te gaan?

Aan het loket op afspraak bij de dienst Bevolking:

https://rdv-afs.elsene.be/qmaticwebbooking/

OF

Per email: Opsturen van het formulier van toelating of weigering afstaan van organen en een scan van uw identiteitsbewijs naar: bevolking at elsene punt brussels

Vereiste documenten?

- Identiteitskaart

- formulier van toelating of weigering afstaan van organen

Voor verdere inlichtingen: www.beldonor.be

Zie ook : Dienst Bevolking, Formulier voor wilsuiting betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels na het overlijden

Laatste verandering: 2024-06-21 11:27:12