Menu overslaan

Uittreksel uit het Strafregister- Attest van Moraliteit

Wie kan het uittreksel aanvragen?

Iedere inwoner van de gemeente, Belg of buitenlander mag zijn eigen uittreksel krijgen. Verblijf je buiten België, vraag dan het uittreksel aan bij het Centraal Strafregister.

Welke uittreksel uit het strafregister kiezen?

  1. Voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet zijn gereglementeerd: MODEL 595
  2. Voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd (wetsbepalingen of reglementaire bepalingen) : MODEL 596.1
  3. Voor een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.: MODEL 596.2 of het 'minderjarigenmodel'
  4. Een attest van Moraliteit is een uittreksel uit het strafregister (Model 596.1.8) dat specifiek is voor het openen en exploiteren van een drankgelegenheid of het werken daarin.

Hoe verder te gaan?

ONLINE Loket (behalve MODEL 596.2 of het 'minderjarigenmodel'): uittreksel strafregister

OF

Aan het loket zonder afspraak bij de dienst Bevolking

OF

Per e-mail : bevolking at elsene punt brussels : Om op uw verzoek te kunnen reageren, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en een beschrijving van de activiteit waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd

Vereiste documenten?

- Identiteitskaart

- Beschrijving van de activiteit waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd

Laatste verandering: 2022-08-03 14:34:20