Menu overslaan

Nederlandstalig onderwijs

Basisonderwijs

GO! Basisschool De Wimpel
Gemeenschapsonderwijs
Cansstraat 14-18 - 1050 Brussel
Tel. 02.511.52.30
E-mail : bs.elsene at g-o punt be - Website : www.dewimpel.be

Basisonderwijs Lutgardisschool
Vrij (katholieke) basisschool
Emile de Bécolaan 57 - 1050 Brussel
Tel. 02.648.74.30
E-mail : directie at lutgardis punt be - Website : www.lutgardis.be

Brede School Elsene

Brede School Elsene is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren in samenwerking met de twee Nederlandstalige scholen gevestigd in deze gemeente; GO! De Wimpel en Basisschool Lutgardis. 

Dit samenwerkingsverband van partners streeft een gemeenschappelijk doel na: een brede ontwikkeling voor kinderen en jongeren garanderen, zowel op school als in de vrije tijd. 

Brede School Elsene wil de leer- en leefomgeving van deze kinderen verbreden en versterken door hen kansen aan te reiken (o.a. het vergroten van openbare, groene, sportieve, expressie- en bewegingsruimten) en drempels af te bouwen (tot o.a. cultuur).

Vervolgens zet Brede School Elsene zich resoluut in voor eigenaarschap van kinderen, door co-creatie en expertisedeling met andere partners, in de ontwikkeling van een vraaggericht Brede Schoolaanbod.

Daarnaast wil Brede School Elsene ouderbetrokkenheid verhogen en buurtbetrokkenheid en intergenerationele activiteiten stimuleren.

Via deze samenwerking met diverse partners wil Brede School Elsene bijdragen tot een brede en verrijkende ontwikkeling van deze kinderen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien en uitgroeien tot jongvolwassenen met een open en veelzijdige blik, aangepast aan de (diverse, multiculturele en meertalige) omgeving waarin ze leven.

Het Brede Schoolproject wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer info of vragen kan je terecht op 02.515.64.77 - 0498.588.422 of op de website van Brede School Elsene: www.bredeschoolbrussel.be

Laatste verandering: 2024-04-22 14:49:16