Menu overslaan

Uitbetalingsinstellingen

Om een tijdelijke of een werkloosheidsuitkering te bekomen moet men zich eerst als werkzoeker bij de BGDA laten inschrijven. Dan kan men bij een betaalinstelling een aanvraag voor deze uitkering indienen. Deze instelling kan de HVW of een vakbond zijn (voor de werklozen die lid van een vakbond zijn).

De betalingsinstellingen hebben als opdracht :

  • het uitreiken aan de werklozen van de nodige inlichtingen en documenten;
  • het indienen van elke aanvraag om uitkering bij de werkloosheidskantoren;
  • het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen en dergelijke.

HVW (Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen)
Plantenstraat, 69 - 1210 Brussel
Tel. 02.209.13.13
Website : www.hvw.fgov.be

ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond)
Federatie Brussel-Halle-Vilvoorde
Pletinckxstraat, 19 - 1000 Brussel
Tel. 02.557.83.56
Website : www.acv-csc.be
Voor de personen die te Elsene zijn gevestigd:
Maria Malibranstraat, 45 - 1050 Brussel
Tel. : 02.557.80.71

ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Hoogstraat, 42 - 1000 Brussel
Tel. 02.506.82.11
Website : www.vlaamsabvv.be

ACLVB (Liberale Vakbond)
Boudewijnlaan, 11/1 - 1000 Brussel
Tel. 02.206.67.11
Website : www.aclvb.be

De betaalinstelling maakt een dossier op en stuurt het naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De reglementering betreffende werkloosheid en het bedrag van de uitkeringen vindt u op de site van het Ministerie van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Metagids).

Laatste verandering: 2023-07-28 12:43:39