Menu overslaan

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

De RVA zorgt voor de werkloosheidsverzekering. De Dienst keert een vervangingsvergoeding uit aan de onopzettelijke werklozen en aan dergelijke categorieën van personen.

Indien de arbeider volledig werkloos is voert de RVA de maatregelen uit die de persoon terug te werk helpen stellen, onder anderen via de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en het "Activa" plan.

Procedure

Nadat hij zich als werkzoeker heeft laten inschrijven mag de persoon een aanvraag indienen om een tijdelijke of werkloosheidsuitkering te bekomen. Dit doet hij bij een betaalinstelling (de HVW of een vakbond), die een dossier zal opmaken en het naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal doorsturen.

De voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te trekken liggen in de bevoegdheid van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Volgt u de controle van de werklozen in de gemeente waar u bent gehuisvest. De uren wanneer u zich dient te melden zijn in het plaatselijke stempelkantoor op affiches aangeduid.

RVA
Centrale Administratie
Keizerslaan, 7
1000 Brussel
Tel. 02.515.41.11
Website : www.rva.be

Werkloosheidsbureau van Brussel
Steenweg op Charleroi, 60
1060 Brussel
Tel. 02.542.16.11

Laatste verandering: 2023-07-28 12:42:58