Menu overslaan

Duiven

Om de overbevolking van de duiven onder controle te houden, voert de gemeente Elsene sinds 2021 een anticonceptiezadenproject uit.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf dat werkt met veterinaire producten die veilig zijn voor andere diersoorten en vogels:

  • zaadgrootte uitsluitend bestemd voor het fokken van duiven en;
  • beperkte verkoop via strategisch geplaatste automaten

De resultaten van het project zullen binnenkort zichtbaar zijn :

  • afname van de duivenpopulatie met +/- 30% in het eerste jaar en ;
  • van 60 tot 80% in 5 jaar

Het project wordt uitgevoerd met de steun van verenigingen die gespecialiseerd zijn in de verdediging van het welzijn van dieren, in samenwerking met onze buurgemeenten en onder toezicht van vrijwilligers die de automatische distributie begeleiden met een aanvullende distributie :

  • deze vrijwilligers worden geïdentificeerd met een kazuifel en ;
  • een nominatieve voederkaart

Duiven voederen trekt niet alleen ratten aan, maar schaadt ook de gezondheid van de vogels omdat :

  • brood hen ziek maakt ;
  • overbevolking bevordert de ontwikkeling van ziekten ;
  • het samenkomen van bepaalde soorten, zoals ganzen, vervuilt het aquatisch milieu en vernietigt de lage begroeiing ;
  • maakt hen afhankelijk van de mens.

Het voeren van tuinmussen (mussen, meesjes,...) is uiteraard toegestaan tijdens de winterperiode. Vergeet niet om ze bij vorst wat water te geven.

Ter herinnering: de artikelen 35 en 36 van het Politiereglement voorziet dat:

"§1. Behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit en met uitzondering van voeder bestemd voor vogels, met uitzondering van duiven, in tijden van vorst, is het verboden op de openbare ruimte, met inbegrip van vijvers en plassen, enig materiaal dat bestemd is voor het voederen van dieren, met inbegrip van katten, honden, eenden, vissen, duiven en ganzen, achter te laten, te deponeren, op te hangen of te gooien.
§2. Hetzelfde verbod geldt voor particuliere wegen, binnenplaatsen of andere delen van een gebouw, wanneer deze praktijk: - hinderlijk kan zijn voor de buurt of voor de openbare netheid, gezondheid en veiligheid; - insecten, knaagdieren en vogels kan aantrekken; - schade kan toebrengen aan het erfgoed en de bestaande gebouwen.
Onverminderd de bestaande wetgeving inzake onder meer natuurbehoud, moeten eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen de nestplaatsen voor duiven permanent blokkeren, d.w.z. gaten dichten, vervuilde gebouwen reinigen en ontsmetten, de verspreiding van dieren en ongedierte (zoals ratten, kakkerlakken, enz.) voorkomen en een halt toeroepen, zo nodig door een beroep te doen op gespecialiseerde en/of officiële diensten.
".

Zie ook : Cel Levenskwaliteit

Laatste verandering: 2022-05-09 10:11:02