Menu overslaan

Containers

Wie een container op de openbare weg wil plaatsen, moet eerst contact opnemen met de dienst Taksen (Tijdelijke bezetting van de openbare weg).

Volgens het algemeen politiereglement is het gebruik van containers die door het gemeentebestuur of met diens goedkeuring op de openbare ruimte worden geplaatst strikt voorbehouden voor de afgesproken voorwerpen en door de betrokken personen. Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren.

Geldboete

Wie de bepalingen van het algemeen politiereglement op gebied van gebruik van containers schendt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal €250, ongeacht de eventuele sanctie uitgesproken door het college van burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete is nooit hoger dan €125 wanneer de feiten gepleegd zijn door minderjarigen, die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het tijdstip van de feiten.

Zie ook: Ophaling van grofvuil, containerparken

Laatste verandering: 2018-01-18 14:07:54