Menu overslaan

Gemeentelijk wegennet

Niet alle straat in Elsene vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Sommige lanen, straten, steenwegen en pleinen zijn gewestwegen en worden dus door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheerd.

De gemeentewegen worden beheerd door de dienst Beheer van de Openbare ruimte. Deze dienst coördineert alle wegwerkzaamheden waarvoor de gemeente bevoegd is, zoals:

  • asfaltbekleding (vernieuwing, verbetering, onderhoud en herstelling van de wegbekleding). Problemen met de wegbekleding mag je altijd melden bij deze dienst.
  • wegmarkering (plaatsing en onderhoud van wegmarkeringen). Het beheer van de wegmarkeringen is een bevoegdheid van de politie. Hetzelfde geldt voor de aanleg van parkeerplaatsen voor personen met een beperking, laad- en loszones, onderbroken gele strepen aan de rand van de stoep.
  • trottoirs
Deze dienst geeft ook toelating aan concessiehoudende maatschappijen om leidingen onder het openbare wegennet aan te leggen (water, gas, elektriciteit).

Opgelet! Voor een tijdelijke bezetting van de openbare weg heb je een toelating nodig.

Zie ook : Dienst Beheer van de Openbare ruimte

Laatste verandering: 2017-07-24 09:48:43