Zones en sectoren

Het Verkeersactieplan deelt het grondgebied van de gemeente op in 3 woonsectoren: noord, zuid en west. Daarnaast zijn er ook 3 types van gereglementeerde parkeerzones: rood, grijs en blauw. In welke sector en in welke zone woon ik?.

Er zijn 3 sectoren waarin je als inwoner een parkeerkaart nodig hebt. Deze sectoren dekken het volledige grondgebied van Elsene:

  • Sector noord: van de Gulden-Vlieslaan tot de Generaal Jacqueslaan
  • Sector west: van de Brugmannlaan tot de Louizalaan
  • Sector zuid: het volledige gedeelte van Elsene ten zuiden van de Generaal Jacqueslaan

Er bestaan ook 3 soorten zones die kunnen verschillen van straat tot straat(deel) in functie van de lokale activiteiten (handelszaken, woningen, bedrijven, collectieve voorzieningen ...) die bepalend zijn voor de parkeermodaliteiten.De maximaal toegelaten parkeerduur en de parkeertarieven (te betalen via de parkeermeters) hangen af van het soort zone. Ook de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn voor inwoners of andere weggebruikers hangen af van het soort zone.

De grenzen van de verschillende types zones zijn raadpleegbaar op de gedetailleerde map van de zones en sectoren . Daarnaast is het altijd nodig om de bestaande wettelijke verkeersborden te respecteren.

  • De rode zones. Dit zijn de belangrijkste handelskernen van de gemeente: de Baljuwstraat en de wijk van de begraafplaats van Elsene. In deze zones met zeer druk verkeer is er "parkeerrotatie" met als (enig) doel de handelsactiviteiten te bevorderen. De automobilisten die in deze zones willen parkeren, mogen hun wagen nooit langer dan twee uur op eenzelfde parkeerplaats laten staan en moeten betalen om te mogen parkeren (parkeerautomaten). Dit reglement geldt overdag, tot 20.30 uur, voor alle gebruikers, dus ook voor wie in deze zone woont en een parkeerkaart heeft.
  • De grijze zones. Hier ligt de nadruk op het feit dat inwoners in de buurt van hun woning moeten kunnen parkeren. Bezoekers moeten ook hier betalen om te mogen parkeren, maar de tarieven liggen lager dan in een rode zone én de maximaal toegelaten parkeerduur is vierenhalf uur. Maar inwoners van de gemeente kunnen hier gratis en ongelimiteerd parkeren, op voorwaarde dat ze hun parkeerkaart voor de sector in kwestie gebruiken. Bezoekers mogen hun voertuig ook een hele dag laten staan als ze een parkeerkaart voor bezoekers (krasbiljet) gebruiken.
  • De blauwe zones. Die vind je rondom de grijze zones. De voornaamste bedoeling van deze zones is om te voorkomen dat parkeerproblemen uit de rode en grijze zones zich naar deze wijken verplaatsen. Bezoekers kunnen in een blauwe zone gratis parkeren, zij het voor maximaal 2 uur. Bovendien moeten ze een parkeerschijf plaatsen. Voor de inwoners van de betrokken wijken gelden dezelfde voorwaarden als in de grijze zones - gratis en onbeperkt parkeren voor wie een parkeerkaart of een parkeerkaart voor bezoekers heeft.
    De blauwe zones worden aangeduid met een zonemarkering. Het begin van de zone wordt aangeduid met blauwe verkeersborden "Zone P" of "P", met een pictogram van een parkeerschijf. Bovendien worden ze ook aangeduid met wegmarkeringen.
Tarieven van maandag t.e.m. zaterdag
  Algemene regel
Zonder vrijstelling
Vrijstellingen
Rode zone
9 > 20.30 uur
Betaling parkeerautomaat
Maximumduur: 2u
van €0,50 (30min) tot €5 (2u) per €0,50
1ste kwartier gratis (met ticket)
Grijze zone
9 > 20.30 uur
Betaling parkeerautomaat
Maximumduur: 4,5 uur
van €0,50 (30min) tot €9,50 (4u30) per €0,50
1ste kwartier gratis (met ticket)
Parkeerkaart voor bewoners
Parkeerkaart voor bezoekers
Geen tijdslimiet
Blauwe zone
9 > 18 uur
Parkeerschijf
Maximumduur: 2 uur
Gratis
Parkeerkaart bewoners
Parkeerkaart voor bezoekers
Geen tijdslimiet

In welke zone je ook bevindt, je moet er steeds voor zorgen dat je je parkeerticket, parkeerkaart of parkeerschijf duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van je voertuig plaatst.
Wie zich niet aan deze regel houdt, kiest automatisch voor het tarief voor lang parkeren, dat overeenkomt met een halve dag parkeren of €25 per periode van vierenhalf uur.

Zie ook: In welke sector en welke zone woon ik?, Gedetailleerd plan van de zones en sectoren

Laatste verandering: 2019-07-17 09:22:20