Menu overslaan

Zones en sectoren

Het Verkeersactieplan deelt het grondgebied van de gemeente op in 3 woonsectoren: noord, zuid en west. Daarnaast zijn er ook 4 types van gereglementeerde parkeerzones: rood, grijs, groen en blauw. In welke sector en in welke zone woon ik?.

Er zijn 3 sectoren waarin je als inwoner een parkeerkaart nodig hebt. Deze sectoren dekken het volledige grondgebied van Elsene:

 • Sector noord: van de Gulden-Vlieslaan tot de Generaal Jacqueslaan
 • Sector west: van de Brugmannlaan tot de Louizalaan
 • Sector zuid: het volledige gedeelte van Elsene ten zuiden van de Generaal Jacqueslaan

Er bestaan ook 4 soorten zones die kunnen verschillen van straat tot straat(deel) in functie van de lokale activiteiten (handelszaken, woningen, bedrijven, collectieve voorzieningen ...) die bepalend zijn voor de parkeermodaliteiten.De maximaal toegelaten parkeerduur en de parkeertarieven (te betalen via de parkeermeters) hangen af van het soort zone. Ook de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn voor inwoners of andere weggebruikers hangen af van het soort zone.

De grenzen van de verschillende types zones zijn raadpleegbaar op de gedetailleerde map van de zones en sectoren . Daarnaast is het altijd nodig om de bestaande wettelijke verkeersborden te respecteren.

 • De rode zones. In de 3 belangrijkste centra van de gemeente zijn dit: een deel van de Waversesteenweg en de Vredestraat in hoog-Elsene, de Baljuwstraat en de wijk van de begraafplaats van Elsene. In deze zones met zeer druk verkeer is er "parkeerrotatie" met als (enig) doel de handelsactiviteiten te bevorderen. De automobilisten die in deze zones willen parkeren, mogen hun wagen nooit langer dan twee uur op eenzelfde parkeerplaats laten staan en moeten betalen om te mogen parkeren (parkeerautomaten). Dit reglement geldt overdag tot 21 uur voor alle gebruikers, dus ook voor wie in deze zone woont en een parkeerkaart heeft.
 • De grijze zones. Hier ligt de nadruk op het feit dat inwoners in de buurt van hun woning moeten kunnen parkeren. Bezoekers moeten ook hier betalen om te mogen parkeren, maar de tarieven liggen lager dan in een rode zone én de maximaal toegelaten parkeerduur is vierenhalf uur. Maar inwoners van de gemeente kunnen hier gratis en ongelimiteerd parkeren, op voorwaarde dat ze hun parkeerkaart voor de sector in kwestie gebruiken. Bezoekers mogen hun voertuig ook een hele dag laten staan als ze een parkeerkaart voor bezoekers gebruiken.
 • De groene zones vergemakkelijken ook het parkeren in gebieden die mogelijk worden overgeheveld van andere betaalde zones. Zij verschillen echter van de grijze zone doordat er geen tijdslimiet op parkeren staat en de tarieven lager zijn. Bovendien wordt de handhaving niet uitgebreid tot de avond.
 • De blauwe zones. Die vind je rondom de groene of grijze zones en streven naar beperking van overhevelingseffecten in de meest residentiële gebieden, waar de parkeerdruk minder groot is. Bezoekers kunnen in een blauwe zone gratis parkeren, zij het voor maximaal 2 uur. Bovendien moeten ze een parkeerschijf plaatsen. Voor de inwoners van de betrokken wijken gelden dezelfde voorwaarden als in de grijze en groene zones - gratis en onbeperkt parkeren voor wie een parkeerkaart of een parkeerkaart voor bezoekers heeft.
  De blauwe zones worden aangeduid met een zonemarkering. Het begin van de zone wordt aangeduid met blauwe verkeersborden "Zone P" of "P", met een pictogram van een parkeerschijf.
 • De parkeertarieven worden bepaald door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013, onder het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, zoals gewijzigd.

  Dit is gepubliceerd op de website van Parking.brussels

  In betaalde zones wordt betaald bij de parkeermeter of via een mobiele applicatie, door het kenteken te registreren. In de blauwe zone moet de schijf zichtbaar en leesbaar aan de binnenkant van de voorruit van het geparkeerde voertuig zijn aangebracht.
  Wie zich niet aan deze regel houdt, kiest automatisch voor het tarief voor lang parkeren, dat overeenkomt met een halve dag parkeren of €25 per periode van vierenhalf uur.

  Zie ook: Gedetailleerd plan van de zones en sectoren

  Laatste verandering: 2023-09-14 12:56:44