Parkeerkaart

Wie gedomicilieerd is in een van de drie residentiële sectoren van Elsene (noord, west en zuid) in een rode, grijze of blauwe (niet witte) zone kan een parkeervergunning aanvragen.

Elk gezin heeft recht op maximaal 2 parkeervergunningen. Elke parkeervergunning is slechts geldig voor één nummerplaat en voor één voertuig en enkel in de sector waar het gezin gedomicilieerd is. Enkel gezinnen die in een straat wonen waar het parkeren gereglementeerd is, komen in aanmerking voor een parkeervergunning.

Sinds 2018 zijn de papieren parkeerkaarten gedigitaliseerd. De vergunning is voortaan gelinkt met onze database EMobile en wordt gecontroleerd door middel van het scannen van de nummerplaat.

Een parkeervergunning aanvragen of vernieuwen ?

Ga naar de gewestelijke parkeeragentschap en breng de volgende bewijsstukken mee:

 • het origineel kentekenbewijs van het voertuig (roze of gele kaart)
 • je identiteitskaart
 • een volmacht met een leesbare kopie van de identiteitskaart van de aanvrager indien die persoon niet zelf aanwezig kan zijn
 • indien het voertuig niet ingeschreven staat op naam van de aanvrager en hij niet de eigenaar is, het bewijs dat de aanvrager van de parkeerkaart permanent over het voertuig beschikt
 • voor een leasevoertuig: de leaseverklaring die duidelijk de naam van de aanvrager moet vermelden
 • voor een bedrijfswagen: een verklaring van het bedrijf waarin staat dat de aanvrager de enige gebruiker van het voertuig is
 • voor het voertuig van een derde persoon: een kopie van een geldige verzekeringspolis waarop staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is
 • voor een voertuig dat wordt gebruikt in het kader van een autodeelsysteem voor particulieren: het autodeelcertificaat met de naam van de aanvrager, het adres van alle leden van de autodeelgroep, alsook de identificatiegegevens van het motorvoertuig waarvoor het autodeelcertificaat wordt toegekend
 • de oude parkeerkaart indien het om een vernieuwing gaat (voor de papieren parkeerkaarten die vóór 1 januari 2018 werden afgeleverd).

De parkeerkaart die voor 1 januari 2018 werd afgeleverd, moet teruggestuurd worden naar de gemeente:

 • na de uiterste geldigheidsdatum,
 • indien de houder niet langer tot de doelgroep behoort die op de kaart aangegeven is,
 • indien de nummerplaat die op de kaart vermeld staat teruggestuurd moet worden naar de DIV,
 • indien de gemeente een maatregel treft waardoor de parkeerkaart niet langer geldig is.
In deze gevallen moet je de kaart binnen de 8 dagen terugsturen.

Tarieven

1e vergunning: €15 (geldig gedurende 1 jaar).
2e vergunning: €50 (geldig gedurende 1 jaar).

Wijziging nummerplaat of sector

Indien je verhuist naar een andere sector in Elsene of indien je nummerplaat is gewijzigd, kan je je parkeervergunning kosteloos laten aanpassen bij Parking.brussels.

Voor meer informatie kun je ook het volledige reglement raadplegen.

Wil je meer weten over gewestelijke parkeervergunningen, neem dan een kijkje op de website van het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zie ook: In welke sector/zone woon ik?, e-Loket, Gewestelijke Parkeeragentschap

Laatste verandering: 2020-05-11 10:22:32