Menu overslaan

Parkeerkaart voor bestuurders met beperking

De bijzondere parkeerkaart geeft toestemming voor :

 • het parkeren op uitsluitend voor personen met een functie beperking voorbehouden parkeerplaatsen (aangeduid door een witte P-sein op blauwe achtergrond met de tekening van een gehandicapte in een rolstoel);
 • het parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zones);
 • gratis en onbeperkt in de tijd parkeren in de grijze en rode zones (betalende zone met uitzondering van parkeerkaart);
 • het gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS.

De bijzondere parkeerkaart wordt uitgereikt aan :

 • de personen die aan een permanente invaliditeit van minstens 80% lijden;
 • de personen die wegens hun gezondheidstoestand een vermindering van autonomie ondergaan van minstens 12 punten;
 • de personen die, als gevolg van de staat van hun onderste ledematen, aan een permanente invaliditeit lijden van minstens 50%;
 • de personen die aan een volledige verlamming van de voorste ledematen lijden of aan wie beide ledematen werden afgezet;
 • de burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden die aan een invaliditeit van minstens 50% lijden.

De kaart is strikt individueel; ze mag dus alleen worden gebruikt indien de bezitter van de kaart in de wagen wordt vervoerd waarvoor een plaats wordt gezocht of indien hij zelf de wagen bestuurt.

De aanvraag om een parkeerkaart moet bij de sociale dienst van het gemeentebestuur worden ingediend, door middel van een bijzonder formulier.

Dit ingevulde formulier moet naar de volgende instellingen worden opgestuurd :

 • voor de militairen (oorlogsinvaliden of niet): Rijksdienst voor Pensioenen, Victor Hortaplein 40 bus 30 - 1060 Brussel;
 • voor de burgerlijke oorlogsinvaliden:
  Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
  Luchtvaartsquare, 31 - 1070 Brussel
  Contact : Geneviève Lurquin
  Tel. : 02.528.91.60
  E-mail : genevieve.lurquin at minsoc.fed punt be ;
 • voor de andere personen: Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst Attesten - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50/150 - 1000 Brussel.

In dit geval is het beter aan de aanvraag een door een gerechtelijke of militaire overheid opgemaakt attest toe te voegen, waardoor wordt vastgesteld dat de persoon de medische voorwaarden vervult. De aanvraag kan ook op de achterkant door de huisarts worden ingevuld. Dan is het mogelijk dat de persoon een controle ondergaat door een dokter van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Er moet geen attest worden ingediend wanneer de persoon al een medisch dossier bezit op het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu waaruit blijkt dat ze alle voorwaarden vervult.

Laatste verandering: 2024-04-03 16:01:35