Menu overslaan

Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (F+ kaart)

Voor niet-Europeanen die familielid zijn van een Europeaan.

Om dit identiteitsbewijs te ontvangen of te vernieuwen, kun je terecht in de dienst bevolking.

Je moet je hiervoor persoonlijk aanmelden aan het loket. Voor kinderen gebeurt dit samen met een van de ouders of degene die het hoederecht heeft. Er wordt een nieuwe identiteitskaart aangemaakt wanneer de geldigheid van het document vervallen is, de foto niet meer overeenkomt met het uiterlijk, na een verhuizing, in geval van diefstal, verlies of vernietiging van het document en uitsluitend indien je je in België bevindt op het ogenblik dat de identiteitskaart hernieuwd wordt. Je moet je aanmelden met de oude kaart of de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging en met 2 identieke pasfoto's.

De kaart kan vanaf zes maanden en ten laatste een maand voor het einde van de geldigheid vernieuwd worden.

Voorwaarde: al vijf jaar in het bezit van zijn van een F-kaart.

Normale procedure
(2 tot 3 weken)
Extremespoedprocedure
(24 uur)
€25 (1e kaart en 1e duplicaat)
€31 (volgende duplicaten)
€142

Laatste verandering: 2020-01-06 09:36:27