Menu overslaan

Eensluidend verklaard afschrift

Het eensluidend verklaren van documenten is geen wettelijke verplichting, geen enkele tekst legt de burgemeester op om documenten voor privédoeleinden eensluidend te verklaren. Het eensluidend verklaren van diploma's is enkel een dienst verleend aan de burgers.

De burgemeester of zijn afgevaardigde medewerkers mogen geen gelijkvormige afschriften van identiteitskaarten, reispassen of rijbewijzen afleveren. De gemeente kan de persoon in kwestie echter steeds een afschrift uit het bevolkingsregister geven dat bewijst dat die persoon eigenaar is van zo'n document.

Authentieke aktes (van de burgerlijke stand, vonnis of arrest, notariële akte) kunnen ook niet eensluidend verklaard worden. Enkel de autoriteit die zo'n document uitgeschreven heeft, kan er een kopie van opmaken.

Hoe verder te gaan?

Aan het loket zonder afspraak bij de dienst Bevolking:

Vereiste documenten?

- Identiteitskaart

- Origineel document en zijn kopie

Tarief ?

10 EUR

Laatste verandering: 2023-08-11 11:56:57