Menu overslaan

Moties

Datum Titel (PDF) door
23/11/2023 Motie betreffende de situatie in het Midden-Oosten en een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. (255 Kb)Le Conseil communal
19/10/2023 Motie waaarbij steun wordt aangevraagd voor de sector van de jeugdzorg. (64 Kb)
25/05/2023 Motie waarbij wordt gevraagd rekening te houden met de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in het kader van de procedure tot vernieuwing van de omgevingsvergunning van Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke overheid. (224 Kb)
25/05/2023 Motie waarbij wordt opgeroepen tot naleving van het principe van niet-samenwerking en niet-erkenning van de onwettige toestand van kolonisatie, bezetting en meer algemeen schending van het internationaal recht ten aanzien van het Palestijnse volk. (221 Kb)Le Conseil communal
20/04/2023 Motie die oproept tot solidariteit met de werkneemsters en werknemers van Delhaize. (227 Kb)Le Conseil communal
26/01/2023 Motie waarbij wordt opgeroepen tot vrijlating van dhr. Olivier Vandecasteele, die in Iran wordt vastgehouden sinds 24 februari 2022. (60 Kb)Le Conseil communal
20/10/2022 Motie betreffende de steun aan vrouwen van Iran. (67 Kb)Déposée par DéFI; ECOLO-GROEN, MR-VLD; Objectif XL et PS-Vooruit
29/09/2022 Motie betreffende de milieu- en geluidshinder veroorzaakt door vluchten over het Brussels Gewest. (74 Kb)Déposée par DéFI; ECOLO-GROEN, MR-VLD; Objectif X et PS-Vooruit
08/09/2022 Motie om het recht op abortus grondwettelijk te verankeren en de fundamentele vrijheid van de vrouw om over haar lichaam te beschikken te beschermen. (85 Kb)Le Conseil communal
30/06/2022 Motie betreffende de plaats van de hond in de stad. (69 Kb)
19/05/2022 Motie houdende instemming van de gemeente Elsene met de Europese strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven in Europa. (71 Kb)Déposée par MR-VLD; Objectif X; DéFI; ECOLO-GROEN et PS-Vooruit
24/02/2022 Motie met het oog op een betere basisbankdienst en op het waarborgen van de toegankelijkheid en de nabijheid van geldautomaten op het grondgebied van de gemeente Elsene. (187 Kb)MR-VLD; PS-VOORUIT; Objectif XL; DéFi; ECOLO-GROEN.
24/06/2021 Motie ter ondersteuning van een progressieve huurprijsregulering op het gehele Brusselse grondgebied. (56 Kb)Objectif XL; PS-SPA; MR-VLD; DéFi, ECOLO-GROEN.
29/04/2021 Motie betreffende de aankondiging van de terugtrekking van Turkije uit het Verdrag van Istanbul. (58 Kb)Objectif XL; PS-SPA; MR-VLD; DéFi.
17/12/2020 Motie betreffende de uitrol van 5G: voorzorgmaatregel, preventie, evaluatie, transparantie en deelname. (64 Kb)Objectif XL;ECOLO-GROEN; PS-SPA; MR-VLD; DéFi; PTB
26/11/2020 Motie betreffende de situatie in Nagorno-Karabach en de bescherming van de Armeense bevolking. (57 Kb) pour le groupe MR-VLD par Mme Alexandra DE ROOSE
09/07/2020 Motie betrekking tot het engagement van de gemeente Elsene in de strijd tegen elke vorm van discriminatie of geweld op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit of seksuele kenmerken en met als doel de gemeente Elsene uit te roepen tot "Rainbow City". (72 Kb)Le Conseil communal
25/06/2020 Motie teneinde in samenwerking met de apotheken een specifiek meldingssysteem op te zetten voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. (77 Kb)
25/06/2020 Motie ter bevordering van de strijd voor de gelijkheid tussen man en vrouw. (74 Kb)Le Conseil communal
28/05/2020 Motie om de gemeente Elsene in te schakelen in een Europees afgesproken, globale strategie om de economische en sociale gevolgen van de gezondheidscrisis COVID-19 het hoofd te bieden. (85 Kb)Les groupes ECOLO-GROEN, PS-SPA, MR-VLD, DéFI et Objectif XL
30/04/2020 Motie betreffende de regularisatie van mensen zonder identiteitspapieren of zonder verblijfstitel ten gevolge van de gezondheidstoestand i.v.m. COVID19. (62 Kb)
30/01/2020 Motie om zich in te zetten voor een Samenlevingsdienst in België voor alle jongeren. (61 Kb)Le Conseil communal
19/12/2019 Motie betreffende de klimaatproblematiek voor de gemeente Elsene. (67 Kb)Le Conseil communal
23/05/2019 Motie betreffende de ondersteuning van het eisenpakket van het gemeenschappelijk vakbondsfront door de gemeente Elsene. (60 Kb) Le Conseil communal
25/04/2019 Motie betreffende de invoering van een zero-plasticbeleid in de diensten van het gemeentebestuur van Elsene. (55 Kb)
25/04/2019 Motie betreffende “zero afval” in de diensten van het gemeentebestuur van Elsene. (55 Kb)
21/03/2019 Motie om Elsene tot “zone buiten CETA en identieke verdragen” te verklaren. (66 Kb)les groupes ECOLO-GROEN et PS-SPA
24/01/2019 Motie betreffende de de jongeren die betogen met Youth for Climate. (59 Kb)Mme Caroline De Bock
24/01/2019 Motie betreffende de verkiezing van een gemeenteraadsvoorzit(s)ter. (56 Kb)Mrs Kensier et Calomne
21/06/2018 Motie betreffende de uitvoering van een plan ter bestrijding van cyberpesten bij kinderen en adolescenten op het grondgebied van de gemeente Elsene (71 Kb)Raquel D’haese-Leal
24/05/2018 Motie betreffende de verblijfplaats van kinderen van ouders die uit elkaar zijn. (55 Kb)Julie de GROOTE
26/04/2018 Motie met het oog op het toekennen van stemrecht bij de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 aan niet-nationalen die in een van de drie gewesten van het land verblijven en aan Belgen die in het buitenland verblijven. (56 Kb)
22/03/2018 Motie om de gemeente Elsene uit te roepen tot “gastvrije gemeente”. (66 Kb)
22/02/2018 Motie waarin gevraagd wordt om de naam van het station van Etterbeek te wijzigen in “Ixelles-Universités – Elsene-Universiteiten”. (55 Kb)Geoffrey ROUCOURT
05/02/2018 Motie betreffende de vaststelling van een vergoedingsplafond voor het personeel van de intercommunales en andere organisaties. (53 Kb)Julie DE GROOTE
05/02/2018 Motie betreffende het wetsontwerp houdende machtiging tot woonsbetredingen (58 Kb)Anne DELVAUX
25/01/2018 Motie betreffende de privatisering van de Belfius bank en de ontwikkeling van haar activiteiten. (64 Kb)Audrey LHOEST
19/10/2017 Motie betreffende het behoud en de herbestemming van de gebouwen van het Nationaal Geografisch Instituut op de locatie van de Ter Kamerenadbij (54 Kb)Gautier CALOMNE
27/04/2017 Motie betreffende het vinden van een evenwichtige oplossing voor het beheer van het luchtverkeer boven het Brussels Gewest, de bescherming van de belangen van zijn inwoners en de socio-economische ontwikkeling van het luchthavengebied (63 Kb)Anne DELVAUX
23/03/2017 Motie met het oog op de ontwikkeling van een openbaar kadaster van de gemeentelijke vertegenwoordigers in alle publieke of parapublieke structuren en in hun afgeleide structuren (50 Kb)Gautier CALOMNE
26/01/2017 Motie betreffende de mensualiteit van de waterfactuur door Hydrobru (58 Kb)
26/01/2017 Motie ter ondersteuning van mevr. Liu Ping, mensenrechtenactiviste en gewetensgevangene, verdedigd door Amnesty International (51 Kb)College
26/11/2015 Goedkeuring van de motie van de Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het luchtverkeer boven Brussel (51 Kb)
15/10/2015 Invoering van ethische, sociale, innovatie- en milieuclausules in overheidsopdrachten. (59 Kb)Audrey LHOEST
24/10/2013 Steun aan de problematiek van de personen zonder papieren (13 Kb)Ana RODRIGUEZ
18/09/2008 Sluiting van postkantoren op het grondgebied van de gemeente Elsene (9 Kb)
24/04/2008 Verbod van de “Mosquito’s” (20 Kb)

Laatste verandering: 2019-05-14 17:40:11