Menu overslaan

Duurzaam wijkcontract Atheneum

Atheneum is het 6e wijkcontract dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend aan de gemeente Elsene.

Het Duurzaam wijkcontract Atheneum beslaat de wijk Hoog Elsene voor de periode 2017-2020 en ontwikkelt zich rond een modelproject dat tot doel heeft een dynamische pool rond het Atheneum Rabelais te creëren met openheid naar de buurt. De perimeter van het Duurzaam wijkcontract heeft een zeer hoge dichtheid van scholen en richt zich dus specifiek op de kwestie van scholenstedenbouw en van de synergieën tussen de school en haar omgeving, teneinde de levenskwaliteit te verbeteren.

Naast dit modelproject wordt er een net van kwalitatieve openbare ruimte gecreëerd, dat beantwoordt aan de behoeften van de buurtbewoners en -gebruikers, er wordt buurtinfrastructuur voorzien en er worden woningen gecreëerd die gelijk gesteld zijn met sociale woningen. Gedurende vier jaar versterken verschillende sociaal-economische projecten de identiteit van de wijk, de sociale cohesie, de leefbaarheid en het welzijn van de buurtbewoners.

Actualiteit

Oktober 2023

Na de werken van de Rabelaispool en de Cansstraat, zullen de werkzaamheden van het Londenplein starten vanaf 23 oktober 2023.

Dit project omvat een volledige vernieuwing van het plein. Dankzij de plaatsing van golvende zitbanken op het midden van het plein en van een verhoging tegenover het voorplein van Athénée Charles Janssens tot aan de kruising met de Dublinstraat zal deze openbare ruimte gezelliger worden.

Juli 2023

Naar het voorbeeld van de Rabelaispool zullen de werkzaamheden van de openbare ruimtes binnenkort starten, met de herinrichting van de Cansstraat vanaf 31 juli 2023. Het doel van de heraanleg is de leefomgeving in de wijk te verbeteren door de Cansstraat gezelliger, veiliger en aangenamer te maken. Met het oog daarop voorziet dit project in het plaatsen van verkeersdrempels om gedeelde mobiliteit te bevorderen, en van voorzieningen voor gemengd gebruik die voor meer interactie zorgen tussen de school De Wimpel en de buurt. De aanplant van bomen, educatieve moestuinen en regentuinen zullen helpen om de levenskwaliteit te verbeteren en hitte-eilanden te beperken.

Dit eerste project is het begin van een reeks van zeven andere projecten die gepland zijn in het kader van het duurzaam wijkcontract Atheneum.

Mei 2023

Zoals gepland in het programma, zullen de vastgoed- en openbare ruimteprojecten vastgelegd in het kader van het Duurzaam wijkcontract Atheneum geleidelijk starten, vanaf eind april 2023 met de werken van Rabelaispool en de vestiging van de onderneming op de site.

Het vroegere Atheneum Rabelais zal volledig gerenoveerd worden tot een dynamisch complex dat plaats biedt aan nieuwe hoogwaardige lokale infrastructuren, zoals een middelbare school, woningen, een kinderdagverblijf, sportzalen en voor de buurtbewoners toegangelijke openbare hal. De werken zullen in twee fases verlopen van de lente 2023 tot eind 2025.

Projecten en werkzaamheden

Werkzaamheden van de Rabelais pool

Het programma van het Duurzaam wijkcontract Atheneum wilde alle ontwikkelingskansen aangrijpen om toegankelijke en gediversifieerde woningen te creëren. Deze vastgoedoperaties zullen gepaard gaan met de creatie van lokale infrastructuren die het mogelijk maken de sociale cohesie van de wijk en haar leefbaarheid te ondersteunen.

Onder meer de renovatie van de school Coeur d'Ixelles en het voormalige Atheneum Rabelais, waarvan het immense volume volledig zal worden gerenoveerd tot een multifunctioneel complex.

Het zal ook voorzien in de oprichting van een nieuwe middelbare school, gefinancierd door de Federatie Wallonië-Brussel, en de installatie van een nieuwe gemeenschappelijke crèche, erkend door ONE, met de steun van de fFranse Gemeenschapcommissie (CoCoF). De overdekte hal van deze school wordt een leefruimte voor de wijk en wordt versterkt door de aanwezigheid van publieke voorzieningen voor de wijk (multifunctionele ruimtes, spelbibliotheek, snackbar, sporthallen).

Zie ook:

Heraanleg van de openbare ruimte

Via het programma voor de herontwikkeling van de openbare ruimte bedoelt het wijkcontract Atheneum de buurt sussen en de kwaliteit van het lokale leven verbeteren. Daartoe is het van plan om het netwerk van complementaire openbare ruimten te versterken om aan de behoeften van verschillende groepen gebruikers te voldoen: groene ademzones voor bewoners, beschutte en gastvrije ruimtes voor de jongsten, ruimtes om commercieleactiviteiten te ondersteunen, enz.

Zo werden acht ruimtes geïdentificeerd: Châtelaillon-Plage-square en zijn omgeving, Tulpstraat, Jules Bouillonstraat, Atheneumstraat, Waversesteenweg, Londenplein, Cansstraat en Sans Soucistraat.

Plannen van de vergunningsaanvraag verleend op 23 juin 2022 en algemene beschrijvingen

Perimeter

De operationele perimeter van het wijkcontract bevindt zich in Hoog Elsene, tussen de Europese wijk, langs de Troonstraat en de Louizawijk, in de as van de Elsensesteenweg en de Elyseese Veldenstraat. De perimeter verlengt zich tussen de Naamsepoort en het Henri Conscienceplein.

Deze perimeter werd reeds gedeeltelijk overgenomen door het voorgaande wijkcontract Blyckaerts - Matonge (2002-2006).

Financiële middelen

De gemeente Elsene (743.500 euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14.125.000 euro) investeren ongeveer 15 miljoen euro, over de periode van 4 jaar, gaande van 2017 tot 2022, voor de renovatie van Hoog Elsene. Hierbij komen nog de financiële middelen voor de operaties buiten het wijkcontract.

Twee bijkomende jaren worden voorzien voor de uitvoering van de werken (2023-2025). Het dynamisch karakter van het wijkcontract loopt dus door na 4 jaar: renovatiewerven voor de openbare ruimte en de opbouw van woningen en infrastructuur.

Publicaties

Proces-verbaal Algemene vergaderingen

Basisdossier van het Duurzaam wijkcontract Atheneum

Zie ook : Boekje geeft een overzicht van alle initiatieven die de afgelopen 5 jaar zijn gelanceerd in het kader van Duurzaam Wijkcontract Atheneum.

Newsletter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum.

Informatie Duurzaam Wijkcontract Atheneum
Viaducstraat 133 - 1050 Brussel
Projectleider: Pierre SABOT
Tel. 02.643.59.90
E-mail: stadsvernieuwing at elsene punt brussels

© Urban Platform & R²D² architecture
© BOCO Studio & Multiple

Laatste verandering: 2024-05-17 10:22:47