Duurzaam Wijkcontract Atheneum

Atheneum is het 6e wijkcontract dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend aan de gemeente Elsene.

Het Duurzaam Wijkcontract Atheneum beslaat de wijk Hoog Elsene voor de periode 2017-2020 en ontwikkelt zich rond een modelproject dat tot doel heeft een dynamische pool rond het Atheneum Rabelais te creëren met openheid naar de buurt. De perimeter van het Duurzaam Wijkcontract heeft een zeer hoge dichtheid van scholen en richt zich dus specifiek op de kwestie van scholenstedenbouw en van de synergieën tussen de school en haar omgeving, teneinde de levenskwaliteit te verbeteren.

Naast dit modelproject wordt er een net van kwalitatieve openbare ruimte gecreëerd, dat beantwoordt aan de behoeften van de buurtbewoners en -gebruikers, er wordt buurtinfrastructuur voorzien en er worden woningen gecreëerd die gelijk gesteld zijn met sociale woningen. Gedurende vier jaar versterken verschillende sociaal-economische projecten de identiteit van de wijk, de sociale cohesie, de leefbaarheid en het welzijn van de buurtbewoners.

Actualiteit

Augustus 2021

Om de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren, voorziet het programma van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum in de herinrichting van een reeks openbare ruimten, waarvan de bouwvergunning het voorwerp uitmaakt van een openbaar onderzoek van 19 augustus tot 17 september 2021.

De aan het openbaar onderzoek voorgelegde documenten zijn beschikbaar:

  • online op het volgende adres
  • Op de dienst Stedenbouw, na telefonische afspraak op het nummer 02/515 67 78
  • Tijdens onze aanwezigheid in de buurt:
  • 29/08 - 12u00 - 17u00 > Kribbestraat
  • 02/09 - 15u20 - 18u30 > Cansstraat (voor de school De Wimpel)
  • 04/09 - 14u00 - 16u00 > Kruispunt tssen Waversesteenweg en Lang Levenstraat
  • 07/09 - 15u20 - 18u30 > Schoolplein n°2(Sans-Soucistraat)
  • 09/09 - 16u00 - 18u30 > Tulpstraat 39
  • 14/09 - 15u20 - 18u30 > Londenplein (aan de rand van het Atheneum C. Janssens)

Opmerkingen en klachten over het dossier kunnen schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Elsene, op het volgende adres : Gemeente Elsene - Elsensesteenweg 168 - 1050 Brussel of per e-mail op het volgende adres: openbaaronderzoekat elsene punt brussels uiterlijk op 17/09/2021.

De overlegcommissie zal plaatsvinden op 6 oktober 2021.

Projecten en werkzaamheden

Heraanleg van de openbare ruimte

Via het programma voor de herontwikkeling van de openbare ruimte bedoelt het Wijkcontract Atheneum de buurt sussen en de kwaliteit van het lokale leven verbeteren. Daartoe is het van plan om het netwerk van complementaire openbare ruimten te versterken om aan de behoeften van verschillende groepen gebruikers te voldoen: groene ademzones voor bewoners, beschutte en gastvrije ruimtes voor de jongsten, ruimtes om commercieleactiviteiten te ondersteunen, enz.

Zo werden acht ruimtes geïdentificeerd: Châtelaillon-Plage-square en zijn omgeving, Tulpstraat, Jules Bouillonstraat, Atheneumstraat, Waversesteenweg, Londenplein, Cansstraat en Sans Soucistraat.