Menu overslaan

Huizen van bewoners

De Huizen van bewoners zijn gebouwen van de gemeente, openbaar vastgoed, die ter beschikking staan van de Elsenaren voor de organisatie van cursussen, workshops, vergaderingen, vergaderingen, tentoonstellingen. Ze zijn ook een plek waar buurtcomités, lokale actoren, burgers, gemeentelijke vertegenwoordigers elkaar kunnen ontmoeten om projecten te delen, te bespreken en te bouwen. De Huizen van de bewoners maken deel uit van het leven in Elsene, als facilitators van burgerinitiatieven met betrekking tot solidariteit, samenleven en sociale samenhang.

Laatste verandering: 2019-10-14 10:18:43