Menu overslaan

Premie inzake regenwateropvangsystemen

De gemeente Elsene kent een premie toe voor de installatie, reparatie of vervanging van een regenwateropvangsysteem, die is vastgesteld op 10% van de kosten van de installatie, reparatie of vervanging per individuele installatie en die beperkt is tot 500 euro. Er wordt slechts één premie toegekend per woning, per huishouden en per installatie.

Het regenwateropvangsysteem moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een minimale capaciteit van 1.500 liter ;
  • Wateropvang van daken, inbegrepen van verandadaken;
  • Wateropvang van minstens 40 m² dakoppervlak in horizontale projectie;
  • Aangesloten zijn op een installatie (bijv. WC of wasmachine);
  • Voldoen aan de technische eisen en volledig gescheiden zijn van het stadswaterleidingnet.

Bovendien dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden door een vakman, volgens de regels van het vak en in overeenstemming met de geldende normen.

Voor wie?

Elke natuurlijke of rechtspersoon die de installaties laat uitvoeren, die een regenwateropvangsysteem heeft geïnstalleerd, gerepareerd of vervangen, kan genieten van de gemeentelijke premie. Deze persoon moet een recht hebben op het betrokken onroerend goed (eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, enz.).

Wanneer en hoe?

De aanvrager dient zijn aanvraag voor een aanvullende gemeentepremie in bij het College van burgemeester en schepenen door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen naar het adres: Gemeente Elsene - Milieuvergunning, Elsensesteenweg, 168 - 1050 Brussel of online via Irisbox.

De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 december van het jaar waarin de regionale premie wordt verkregen. Personen die de regionale premie tussen 1 en 31 december hebben ontvangen, kunnen hun aanvraag het volgende jaar indienen.

Voor elke bijkomende aanvraag, neem contact op met de dienst stedenbouw en milieu

Laatste verandering: 2022-06-20 15:58:02