Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Dienst Stedenbouw en Milieu

De dienst is enkel toegenkelijk op afspraak.

Elsensesteenweg 170 (2e verdieping) - 1050 Elsene Huisnummer 168 op de Elsensesteenweg lokaliseren

Stedenbouw

Secretariaat voor stedenbouwkundige vergunningen

Tel 02.515.72.10
E-mail : ruimtelijkeordening at elsene punt brussels

Op afspraak

Sluitingsdagen: 25/12, 31/12, 01/01, 01/05, 21/07, 15/08, 01/11, 11/11

Aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen (voor het bouwen, slopen, renoveren van gebouwen, en voor het plaatsen van reclame- en publiciteitsborden, voor een bestemmings- of gebruikswijziging van een gebouw, vellen van boom(en), ...). Indienen van documenten in het kader van een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning en uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. Raadpleging van stedenbouwkundige bouwtekeningen en stedenbouwkundige vergunningen die nog in behandeling zijn. De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen die afgesloten zijn, worden bewaard bij de Archiefdienst.

Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moeten twee formulieren bijgevoegd worden:

Lijst van samen te stellen dossiers voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning:

Formulieren om te downloaden:

Architecten van de dienst Stedenbouw
Tel. 02.515.72.10

Voor inlichtingen over alle soorten problemen met betrekking tot stedenbouw. Stedenbouwkundige inlichtingen over de reglementaire bepalingen en over de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen die aan openbaar onderzoek moeten worden onderworpen. Openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Stedenbouwkundige inlichtingen
Tel : 02.515.67.79
E-mail : si at elsene punt brussels

De cel behandelt de aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen van een woning bestemd voor verkoop of voor verhuur van meer dan negen jaar of voor een recht van erfpacht of van opstal. Het document geeft inlichtingen over de regels die van toepassing zijn, de toegewezen of geweigerde vergunningen en getuigschriften, de reglementaire bepalingen en wettelijke gebruiken (op basis van de gegevens die we bezitten) alsook de eventuele vaststellingen van overtreding.

De celStedenbouwkundige Inlichtingen (RU) bepaalt het geoorloofde gebruik van een goed, levert de stedenbouwkundige inlichtingen af in het kader van de bekendmaking van een verkoop of verhuur voor meer dan negen jaar van een onroerend goed en levert ook de stedenbouwkundige conformiteitsattesten af voor toeristische verblijven.

Premies
Tel 02.515.72.10

Klachten - Overtredingen
Tel 02.515.67.88 - E-mail : cu at elsene punt brussels

Onbewoonbare woningen (inlichtingen, naleven van veiligheidsnormen)

Als je vermoedt dat er sprake is van huiszwam, moet je contact opnemen met het laboratorium Brulabo.

Behandeling van schriftelijke klachten, inbreuken en processen-verbaal.

Ruimtelijke ordening
Tel 02.515.67.26 of 02.515.67.39 of 02.515.67.14


Milieu

E-mail: leefmilieu at elsene punt brussels

Milieuvergunningen
Elsensesteenweg 170 (2e verdieping) - 1050 Elsene Huisnummer 170 op de Elsensesteenweg lokaliseren
Tel 02.515.67.32

Aanvragen van milieuvergunningen. Openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Laatste verandering: 2021-11-16 11:33:25