Menu overslaan

Gedeelde accomodatie voor minderjarige kinderen

Bij een scheiding wordt de hoofdverblijfplaats van het kind bij een van de ouders vastgesteld volgens het overeengekomen voogdijsysteem en wordt de woonplaats in het nationale register ingeschreven.

Wanneer echter gedeelde voogdij werd overeengekomen, verblijft het kind in feite regelmatig bij de ouder bij wie hij of zij niet daadwerkelijk is gedomicilieerd.

In dit geval bestaat de mogelijkheid voor de ouder die niet het voogdij over zijn of haar kind(eren) heeft, om het feit dat zijn of haar kind(eren) ook bij hem of haar in het nationale register staat ingeschreven, te laten registreren.

De vermelding van gedeelde voogdij in het rijksregister leidt niet tot een wijziging in de gezinssamenstelling van de ouder bij wie het kind niet daadwerkelijk woonachtig is of in de vermelding van de woonplaats van het kind.

De ouder bij wie het kind niet woonachtig is, kan bij de dienst bevolking een aanvraag indienen voor de registratie van een gedeelde voogdij

Hoe verder te gaan?

Aan het loket op afspraak bij de dienst Bevolking:

https://rdv-afs.elsene.be/qmaticwebbooking/

Vereiste documenten?

  • De identiteitskaart
  • Bewijs van voogdijrecht (een rechterlijke uitspraak, een overeenkomst opgesteld voor een notaris, ....)
  • Of de schriftelijke toestemming van de andere ouder en een kopie van beide zijden van zijn of haar identiteitskaart

Laatste verandering: 2023-08-11 15:33:40