Menu overslaan

Winterplan

Er is een reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de meest behoeftigen tijdens deze winterperiode worden ondersteund, vooral in de context van de gezondheidscrisis die we doormaken:

 • Bejaarden, hulpbehoevenden of personen met beperkte mobiliteit die hun woning niet kunnen verlaten, kunnen op verzoek een maaltijd aan huis ontvangen bij de dienst Sociale Zaken via telefoonnummer 02.515.60.04. Zij kunnen in deze crisisperiode ook een verzoek indienen bij het gratis telefoonnummer 0800.350.58.
 • Mensen die in een precaire situatie leven of op straat leven, kunnen van maandag tot vrijdag van 11.30 tot 13.30 uur in onze gemeentelijke restaurants terecht voor een warme drank (Resto-club Boondael, Boondaalsesteenweg 482 en Restaurant Vandenbroeck, Vandenbroeckstraat 58).
 • De maatschappelijk werkers van de dienst Sociale Zaken en van de OCMW en de dienst Sociale Bemiddeling werken nauw samen met de teams van straathoekwerkers, gemeenschapswachters en nachtbemiddelaars om de nodige psychosociale en administratieve steun en begeleiding te verlenen aan mensen die op straat leven.
 • De diensten Solidariteit en Preventie organiseren de ondersteuning van de dagopvang in samenwerking met een heel netwerk dat actief is op het gemeentelijk grondgebied, waar mensen die op straat leven, gebruik kunnen maken van :
  • warme dranken, soep, brood en versnaperingen (direct aan tafel geserveerd) bereid door Sociale Zaken;
  • douches, met de steun van het Rolling Douche vzw team;
  • een verschoning in de sociale garderobe van de diensten voor solidariteit en preventie, op basis van de ontvangen giften;
  • de mogelijkheid om hun persoonlijke bezittingen te laten reinigen dankzij de mobilisatie van Bulles vzw;
  • Eerste hulp van een Rode Kruis team;
  • begeleiding door een multidisciplinair team van beroepsmensen uit verschillende gemeentelijke diensten (sociale bemiddeling, straathoekwerkers, vredestichters, preventie, sociale dienst van het OCMW).
 • De diensten van straathoekwerkers en nachtbemiddelaars begeleiden, bieden een luisterend oor en delen warme dranken uit (met name via de vzw Refresh).
 • De diensten voor preventie, gemeentelijk eigendom en stadsvernieuwing worden ingeschakeld bij de uitvoering van overeenkomsten van precaire bewoning, ten einde mensen in moeilijkheden in huis te kunnen houden in afwachting van een oplossing voor hun administratieve en sociale situatie.
 • De coördinatie door de afdeling Preventie van het "Elsens overleg voor de bestrijding van dakloosheid", waarin verschillende gemeentelijke en regionale diensten zijn verenigd, blijft zeer actief met het oog op de uitvoering van acties om de oorzaken van dakloosheid aan te pakken.
 • De gemeente werkt uiteraard samen met het OCMW, onder meer voor de verdeling van voedselpakketten, de dagopvang waar maatschappelijk werkers van het OCMW aanwezig zijn en zorgen voor de follow-up van de hulpvragers. Het OCMW heeft ook een gezinsondersteunende dienst die mensen thuis kan helpen door dagelijkse hulp te bieden (administratieve handelingen, boodschappen doen, routineonderhoud van de woonst, enz.).

Laatste verandering: 2021-02-12 21:41:08