Menu overslaan

Ombudsman - Bemiddelaar

Elsensesteenweg 233 - 1050 Elsene
Tel 02.515.72.72 - E-mail ombudsman at elsene punt brussels
Een klacht indienen
Op afspraak

Wat doet de ombudsman?

De ombudsman heeft 2 basisopdrachten:

  1. Klachten van inwoners over de acties en werking van het gemeentebestuur in ontvangst nemen en behandelen.

    De ombudsman is een vertrouwenspersoon tot wie je je kunt richten wanneer je vindt dat een klacht die je bij een gemeentedienst hebt ingediend niet naar behoren behandeld is door die dienst. De ombudsman behandelt de klacht dus op de 2e lijn.

    De ombudsman werkt volledig onafhankelijk. Hij heeft de garantie dat niemand tussenbeide zal komen om de klachtenbehandeling te beïnvloeden. Deze onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door een gemeentereglement.

    De ombudsman is onpartijdig: hij kiest geen partij, noch voor de burger, noch voor het gemeentebestuur. Hij probeert de verschillende standpunten van de burger en de betrokken gemeentedienst te verenigen.

  2. Indien nodig aanbevelingen formuleren voor de gemeentelijke overheden om de werking van het gemeentebestuur te verbeteren.

Jouw klacht

Je klacht wordt gratis en in alle discretie behandeld.
Indien het gemeentebestuur een fout heeft gemaakt bij de behandeling van een dossier of als jouw klacht hierover niet op een gepaste manier behandeld is, probeert de ombudsman dit recht te zetten. Indien het gemeentebestuur echter correct gehandeld heeft of de situatie niet rechtgezet kan worden, dan legt de ombudsman je uit hoe dat komt.

Zie ook : Jaarverslag 2022, Samenvatting van het jaarverslag 2022, Jaarverslag 2021, Samenvatting van het jaarverslag 2021

Laatste verandering: 2023-04-25 08:45:07