Heraanleg Kasteleinsplein

Kasteleinsplein

Waarover gaat het?

De heraanleg van het emblematische Kasteleinsplein is een voorbeeldproject voor de renovatie van de openbare ruimte, die gepaard gaat met een participatieve aanpak.

Wat is er al gebeurd?

Met de hulp van een extern studiebureau werd een gedeelde diagnose opgesteld. Na een veldstudie en een online bevraging werden de thema's en rode draad van het project samen met de burgers vastgelegd.

Op basis daarvan werd een voorkeursscenario uitgewerkt. Via een tweede online bevraging werd het vervolgens voor advies aan iedereen voorgelegd.

Het scenario werd aangepast en verfijnd, en het programmacharter heeft het levenslicht gezien. De oriënterende keuzes staan erin beschreven.

Wat is de stand van zaken?

5 landschapsarchitectenbureaus zijn de strijd aangegaan om een ontwerp in te dienen dat de aanbevelingen van het programmacharter volgt. Het beste ontwerp werd weerhouden op basis van functionele, landschappelijke, participatieve en ecologische kwaliteiten en is op 31 maart 2022 aan de buurtbewoners voorgesteld.

De presentatie is beschikbaar via volgende link: Presentatie voorontwerp.

En daarna?

Op 11 en 25 mei 2022 zullen twee permanenties op de markt van het Kasteleinsplein doorgaan. Je kan er je mening over het herinrichtingsproject geven en aan thematische workshops deelnemen, met een speciale focus op stadsmeubilair en beplantingen.

Laatste verandering: 2022-04-13 10:12:42