Menu overslaan

Heraanleg Kasteleinsplein

Kasteleinsplein

Waarover gaat het?

De heraanleg van het emblematische Kasteleinsplein is een voorbeeldproject voor de renovatie van de openbare ruimte, die gepaard gaat met een participatieve aanpak.

Wat is er al gebeurd?

Met de hulp van een extern studiebureau werd een gedeelde diagnose opgesteld. Na een veldstudie en een online bevraging werden de thema's en rode draad van het project samen met de burgers vastgelegd.

Op basis daarvan werd een voorkeursscenario uitgewerkt. Via een tweede online bevraging werd het vervolgens voor advies aan iedereen voorgelegd.

Het scenario werd aangepast en verfijnd, en het programmacharter heeft het levenslicht gezien. De oriënterende keuzes staan erin beschreven.

Wat is de stand van zaken?

5 landschapsarchitectenbureaus zijn de strijd aangegaan om een ontwerp in te dienen dat de aanbevelingen van het programmacharter volgt. Het beste ontwerp werd weerhouden op basis van functionele, landschappelijke, participatieve en ecologische kwaliteiten en is op 31 maart 2022 aan de buurtbewoners voorgesteld.

Op 11 en 25 mei 2022 zijn twee permanenties op de markt van het Kasteleinsplein doorgegaan. U kon er uw mening over het herinrichtingsproject geven en aan thematische workshops deelnemen. Het meubilair en de planten werden toen in de kijker gezet.

En daarna?

Het voorontwerp van het Kasteleinsplein werd op 19 mei ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bekijk de presentatie via onderstaande link: Voorontwerp

Laatste verandering: 2022-06-29 13:38:15