Menu overslaan

Heraanleg Kasteleinsplein

Kasteleinsplein

Waarover gaat het?

De heraanleg van het emblematische Kasteleinsplein is een voorbeeldproject voor de renovatie van de openbare ruimte, die gepaard gaat met een participatieve aanpak.

Wat is er al gebeurd?

Met de hulp van een extern studiebureau werd een gedeelde diagnose opgesteld. Na een veldstudie en een online bevraging werden de thema's en rode draad van het project samen met de burgers vastgelegd.

Op basis daarvan werd een voorkeursscenario uitgewerkt. Via een tweede online bevraging werd het vervolgens voor advies aan iedereen voorgelegd.

Het scenario werd aangepast en verfijnd, en het programmacharter heeft het levenslicht gezien. De oriënterende keuzes staan erin beschreven.

Het voorontwerp van het Kasteleinsplein werd op 19 mei ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bekijk de presentatie hier: Voorontwerp

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd bij het gewest ingediend en op 11 januari 2023 is de overlegcommissie bijeengekomen.

Download het aanvraagdossier voor de bouwvergunning, het milieueffectrapport ingediend bij de bouwaanvraag alsook het advies van het overlegcomité.

Wat is de stand van zaken?

Na het advies van de overlegcommissie en de verschillende voorwaarden erin vermeld, werd een wijzigingsvergunning bij het gewest ingediend waarin voornamelijk rekening gehouden wordt met de feedback over de volledige markt op het Kasteleinsplein.

We hebben inmiddels de bouwvergunning ontvangen.

Contact

chatelain at elsene punt brussels

Laatste verandering: 2023-07-28 15:17:34