Menu overslaan

Solidariteit met vluchtelingen

Permanenties

Na twee jaar lang te hebben gewerkt voor de ontvangers van tijdelijke bescherming van Oekraïners en de verzoeken en wensen van hogere overheden te hebben opgevolgd, richt de permanenie Solidariteit Oekraïne zich nu op een ander doelpubliek: voortaan zal zij zich bezighouden met iedere groep die de status van vluchteling of asielzoeker heeft EN in Elsene verblijft.

De permanenties vinden iedere dinsdag en donderdag plaats van 14 tot 16 uur in de Elsensesteenweg 178.

De dienst is beschikbaar voor hulp voor de volgende onderwerpen:

  • informatie over te volgen stappen voor het doen van een asielaanvraag of doorverwijzing naar de bevoegde dienst;
  • informatie over de administratieve procedures die bij aankomst moeten worden gevolgd en waar de juiste diensten kunnen worden gevonden;
  • Indien nodig doorverwijzen naar beschikbare ondersteuning;
  • informatie over de verschillende vormen van beschikbare sociale hulp;
  • voedselhulp vinden;
  • informatie verstrekken over de verschillende vormen van beschikbare hulp voor kwetsbare personen;
  • informatie over eventuele oplossingen voor woning/huisvesting in geval van nood (Bruss'Help, Samusocial, Rode Kruis, enz.);
  • ervoor zorgen dat steunaanvragen worden doorgestuurd en verwerkt;
  • informatie over schoolbezoek, stages, enz ...

Door gebruik te maken van de geboden ondersteuning willen we het voor jou gemakkelijker maken om naar Elsene te verhuizen.

Laatste verandering: 2024-04-03 12:16:58