Menu overslaan

Een duurzaam evenement organiseren

Organiseren van evenementen en behoud van ons leefmilieu: elke handeling telt!

Menselijke activiteiten hebben een impact op het milieu en ook de organisatie van evenementen ontsnapt daar niet aan.

In een tijd waarin het klimaat opwarmt, de natuurlijke hulpbronnen afnemen en de productie van niet-biologisch afbreekbaar afval nog steeds toeneemt, is het van essentieel belang onze activiteiten aan te passen en daarbij duurzaamheid, hergebruik en soberheid bovenaan te plaatsen.

Daarom is er nu een een verklaring van vrijwillige verbintenis waarin je kan opnemen welke duurzame maatregelen je zal treffen bij de organisatie van je evenement. Op die manier kunnen we zien welke acties er ondernomen zullen worden en hun haalbaarheid meten. Ook kan je aan de hand van dit formulier suggesties doen om de evenementen die in Elsene plaatsvinden nog duurzamer te maken. 

Er hoort ook een praktische gids bij die een aanpak voorstelt om je evenementen op zo duurzaam mogelijke wijze te organiseren. Je vindt er een reeks voorgestelde maatregelen die je kan treffen, zowel tijdens de voorbereidingen, tijdens het evenement zelf en na afloop, door geen afval achter te laten en door geen schade te berokkenen aan wat er leeft en groeit op de site.

Meer informatie: dienst Klimaat, Leefmilieu en Energie

Laatste verandering: 2022-07-13 15:45:02