Menu overslaan

Klimaat - Milieu - Energie

Viaductstraat 133 (3de verdieping) - 1050 Brussel
E-mail: clim at elsene punt brussels

Voor milieuvergunningen zie: dienst Ruimtelijke Ordening

De dienst Klimaat-Milieu-Energie heeft als belangrijkste missies :

  • Coördinatie van het gemeentelijk Klimaatplan: Begin 2023 legt de gemeente Elsene de laatste hand aan haar Klimaatplan, een multithematisch actieprogramma dat zal bijdragen tot de strijd tegen de klimaatverandering om de uitstoot van broeikasgassen in het gebied tegen 2030 met 55% te verminderen. Deze acties zijn zowel intern gericht om de gemeentelijke diensten zo klimaatvriendelijk mogelijk te maken, als extern gericht om de Elsenaren te begeleiden in de klimaattransitie naar een duurzamere wereld. De dienst CLIM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de ontwikkeling van dit plan en de uitvoering ervan.
  • Ontwikkeling van duurzame burger- en energieprojecten: De strijd tegen de klimaatverandering impliceert noodzakelijkerwijs een ambitieuze energietransitie. De dienst CLIM werkt, in samenwerking met de eenheid PLAGE, aan de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de ondersteuning van de bewoners bij de vermindering van hun verbruik en de verbetering van de energieprestaties van gemeentelijke en particuliere gebouwen.
  • Luchtkwaliteit: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de luchtvervuiling vandaag de dag de milieufactor die het meest problematisch is voor de gezondheid in Europa. De gemeente Elsene behandelt deze thematiek dan ook met bijzondere aandacht, door middel van preventie- en sensibiliseringsacties en maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit voor haar inwoners (met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren) en bij uitbreiding een verbetering van hun levenskwaliteit.
  • Behoud van de natuur en de biodiversiteit: In nauwe samenwerking met de dienst Groene Ruimten en Beplantingen lanceert de klimaatdienst CLIM een reeks projecten voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit op ons grondgebied, via de aanleg van nieuwe groene ruimten in de openbare ruimte, de lancering van ecologische audits, de bevordering van nieuwe beheersmethoden voor onze groene ruimten of de integratie van regenwaterbeheer in onze stadsprojecten.
  • Een duurzamer beheer van ons afval bevorderen: In samenwerking met de gemeentelijke diensten voor onroerend goed en openbare netheid bevordert en begeleidt de klimaatdienst CLIM burgerinitiatieven die bijdragen tot een duurzamer beheer van een deel van ons afval, met de jaarlijkse organisatie van de RecupDay of door de oprichting van een netwerk van collectieve compostplaatsen (en moestuinen) in de openbare ruimte.

Laatste verandering: 2022-11-30 11:56:31