Menu overslaan

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeeente Elsene, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op dit website www.elsene.be

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

Sommige inhoud kan ontoegankelijk zijn, zoals video's of oude downloadbare documenten.

Voorgestelde alternatieven

Als je een ontoegankelijke inhoud opmerkt, neem dan contact op met de dienst Communicatie, die haar uiterste best zal doen om een oplossing te vinden.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, neem contact op met dienst Communicatie ou le dienst Gelijkheid en Mensenrechten.

Als de bovenstaande dienst niet reageert, neem contact op met de gemeentelijke ombudsman.

Verbeteringsplan

Met alle verslagen zal rekening worden gehouden en de vereiste verbeteringen zullen worden aangebracht zodra dit technisch haalbaar en financieel aanvaardbaar is.

Deze verklaring is op 11/01/2023 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 12/01/2023

Laatste verandering: 2023-06-15 13:09:33