Menu overslaan
'Een evenement ingeven

Informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten

Lezingen - Debatten
Informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten

Infosessies Solidariteit 

De gemeente en het OCMW van Elsene organiseren informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten voor vluchtelingen en Elsenaren.

De diensten Burgerlijke stand, Vreemdelingenzaken, Sociale zaken, OCMW, Openbaar onderwijs, Kinderopvang en Jeugd zijn vertegenwoordigd.


Praktische info

TEST
< < Erreur : le mois doit être entre 1 et 12