Menu overslaan

Autoloze zondag

De autoloze zondag kadert in de Week van de Mobiliteit. Ook Elsene is die dag, net als de rest van het gewest, autovrij. Het doel is een debat over mobiliteit op gang te brengen. Autoloze zondag valt op de voorlaatste zondag van september.

Verbod

Van 9u30 tot 19 uur is het verboden om met de wagen te rijden op de 160 km² grondgebied van het gewest.

In sommige wijken kunnen straten langer afgesloten blijven als er bijvoorbeeld een feest georganiseerd wordt (zie agenda).

Uitzonderingen

De autoloze zondag geldt voor alle motorvoertuigen met uitzondering van het openbaar vervoer, taxi's, bussen, hulpdiensten en voertuigen van erkend openbaar nut.

Hun maximumsnelheid is wel beperkt tot 30 km/u!

Verkeersreglement

Het verkeersreglement blijft van kracht op autoloze zondag. Hou je er zeker aan, aangezien sommige motorvoertuigen wél mogen rijden.

  • Voetgangers: voetgangers moeten de voetpaden gebruiken, behalve in straten die volledig voor het verkeer zijn afgesloten.
  • Rolschaatsers en skateboarders: wie jonger is dan 16 jaar moet op het voetpad blijven. Wie ouderis dan 16 jaar moet op het fietspad blijven of bij gebrek hieraan aan de rechterkant van de straat of op het voetpad.
  • Fietsers: fietsers moeten de rijrichting, de voorrangsregels, de verkeerslichten respecteren en niet rijden op voetpaden of plaatsen die voorbehouden zijn aan voetgangers. Ze moeten ook stoppen aan zebrapaden. Om veiligheidsredenen mogen voetgangers en fietsers trouwens geen tunnels gebruiken.
  • Automobilisten: de maximale rijsnelheid bedraagt 30 km/u en je moet extra aandacht besteden aan de zwakke weggebruikers!

Brussels openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Brussel is gratis op autoloze zondag.

Hoe naar Brussel komen?

Je geraakt er gemakkelijk met het openbaar vervoer (NMBS, TEC, De Lijn).

De autosnelwegen E40 (komende van Luik en van Oostende), A12 (komende van Antwerpen) en de E411 (komende uit Namen) zijn open maar je komt er het gewest niet mee in. Het verkeer wordt omgeleid naar de ring rond Brussel. Er is parkeergelegenheid voorzien aan de Heizel (parking C van de Heizel).

Doorlaatpasje

Om welbepaalde redenen kun je een toelating krijgen om in het hele gewest te rijden. Deze toelating geldt slechts voor één voertuig en énkel voor de reden die op de het pasje vermeld staat.

Dit zijn de belangrijkste redenen voor het aanvragen van een doorlaatpasje:

  • speciale leveringen
  • vervoer van personen met een beperking
  • verplaatsingen om medische redenen
  • marktkramers die naar huis willen na de markt.

Alle aanvragen voor het bekomen van een doorlaatpasje moeten worden ingediend bij de dienst Bevolking en online via Irisbox burger of onderneming met dit formulier. Aanvragen kunnen vanaf 16 augustus (en voor 13 september) per e-mail worden ingediend. bevolking at elsene punt brussels of zonder afspraak. Wie van buiten het gewest komt, moet zijn aanvraag richten tot de gemeentelijke administratie van de plaats van bestemming.

In Elsene moet elke aanvraag worden aangevraagd en afgehaald op de Bevolkingsdienst.

Zie ook: Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer

Laatste verandering: 2023-08-11 12:43:49