Menu overslaan

Compost

Collectieve compostering

De eerste collectieve composteringscentra werden in 2011 in Elsene opgericht. Vandaag telt Elsene bijna 20 collectieve composteringscentra, en er zijn plannen om andere locaties te creëren als antwoord op de groeiende vraag van de inwoners van Elsene. Deze evolutie illustreert hun populariteit en bevestigt de doorbraak van een "Zero Waste"-filosofie bij de bevolking van Elsene..

Kijk op de kaart van collectieve composteringen

Collectieve compostering heeft tot doel verspilling van natuurlijke hulpbronnen uit onze tuinen en keukens te voorkomen door organisch afval te recycleren via buurtcomposteringsprojecten. Dit afval wordt na compostering een rijke bodemverbeteraar en meststof voor onze bodems.

Deze composteringen komen voort uit de wens van de Elsenaren om een participatieve aanpak te volgen. Vaak stellen de groepen die verantwoordelijk zijn voor een composteringsplaats een document op waarin de beginselen van goed beheer van de plaats worden vastgelegd: aanvaarding van afval, onderhoud van de bakken, draaien van de compost, enz. Gedeelde activiteiten, waardoor we onze buren kunnen ontmoeten bij een spade, een zeef of een aperitief!

Deze burgerinitiatieven worden op vele manieren ondersteund door de gemeente, via haar Dienst Klimaat-Milieu-Energie: terbeschikkingstelling van ruimte - binnen de parken en vlakten - toekenning van subsidies, hulp bij de aanleg of renovatie van terreinen, terbeschikkingstelling van versnipperingsmateriaal (binnen haar mogelijkheden).

Trouwens, de vzw WORMS begeleidt deze groepen en biedt haar expertise aan iedereen aan.

Bovendien beschikt onze gemeente over vele waardevolle "compostgidsen", vrijwillige burgers die zijn opgeleid in composteringstechnieken. Zij staan tot ieders beschikking om hun kennis door te geven. De gids van Brusselse compostgidsen kan je vinden op de website van WORMS.

Individuele compostering

Collectieve compostering is een belangrijk antwoord op de uitdagingen van een duurzaam beheer van ons organisch afval. Er bestaan ook andere oplossingen, die de beschikbare instrumenten voor een optimaal afvalbeheer aanvullen.

Individuele compostering maakt direct afvalbeheer thuis mogelijk en levert rijke voeding voor tuinen of kamerplanten.

Als je geen tuin hebt, kan je ook experimenteren met vermicompostering. Deze overdekte compostering, die vooral gericht is op keukenafval, transformeert organisch afval met behulp van een gesloten gelaagde container, waarin we wormen toevoegen om het proces op gang te brengen.

In de loop van 2023 zal Worms met de steun van de gemeente opleidingen en inleidende workshops organiseren.

Om je te helpen je bioafval te recycleren, biedt de gemeente Elsene haar inwoners een compostvat aan voor de lage prijs van €30.

Als je geïnteresseerd bent in de aankoop van zo'n compostvat, neem dan contact op met de dienst Klimaat.

Kenmerken:
Materiaal : HPDE groene kleur
Volume : 280 l
Hoogte : 930 mm
Diameter : 800 mm

Meer informatie over compostering

WORMS vzw
Tel 02.611.37.53
info@wormsasbl.org
www.wormsasbl.org

Zie ook: Milieu en energie, Burgerinitiatieven, Groenafval

Laatste verandering: 2023-09-11 15:45:03